Jezero Komarnik

Opis območja
Jezero Komarnik ima že dolgo zgodovino, saj je bilo prvič omenjeno že v 16. stoletju. Takrat so ga lastniki bližnjega gradu Hrastovec uporabljali za gojenje rib, ki so bile v tistih časih pomemben vir hrane. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so ga z zahodne strani obdali z visokovodnim nasipom in ga preuredili v akumulacijo za zadrževanje visokih voda. Jezero leži južno od magistralne ceste Pernica – Lenart, približno dva kilometra pred Lenartom.

Dostop
Z medkrajevnim avtobusom iz Maribora se peljemo po magistralni cesti Maribor–Gornja Radgona. Pri bivšem Črnem lesu (dom za starejše občane) v Zamarkovi pri Lenartu je avtobusna postaja, kjer izstopimo tako rekoč pred jezerom. Od tod gremo na desno peš čez manjši travnik, kjer se začne učna pot okoli jezera.

Opis poti
Okoli jezera vodi naravoslovna učna pot s pojasnjevalnimi tablami. Postavljeni sta tudi dve ornitološki opazovalnici. Za obhod jezera potrebujemo približno 2 uri.

Ptice
V času gnezditve in selitve je jezero Komarnik pomembno gnezdišče in počivališče selečih se ptic. V pomladnih in poletnih mesecih lahko opazujemo malega in čopastega ponirka, mlakarice, gnezdilki čopasto črnico in sivko, na selitvi pa številne druge vrste rac, tukalic ter pobrežnikov. V trstičju ob jezeru gnezdijo čapljica, rakar, močvirska in bičja trstnica. Na jezeru gnezdi tudi labod grbec. Priporočljivo je, da ste pozorni na okoliške njive in travnike, kjer se posebno v času selitve pojavlja veliko vrst ptic. V gozdu na vzhodni strani gnezdita med drugimi vrstami tudi pivka in belovrati muhar.

Druge rastline in živali
V jezeru Komarnik so primeren življenjski prostor odkrile številne dvoživke in nekateri plazilci. Tukaj so odkrili redkega vodnega hrošča obrobljenega kozaka, število kačjih pastirjev pa dosega okoli 30 vrst. Najdemo lahko zelo redko vidro in pogostejšo, a v naših krajih tujerodno vrsto, pižmovko. Veliko je rastlinskih vrst, med drugim blatnik, vodni orešek in ščitolistna močvirka.

Zanimive povezave
Zavod RS za varstvo narave