Ljubljansko barje – Ig

Opis območja
Ljubljansko barje je eno najpomembnejših območij za ptice pri nas, saj se tukaj pojavljajo številne ogrožene vrste. Najpomembnejši življenjski prostor ptic na Ljubljanskem barju so nedvomno vlažni travniki, kjer gnezdi največja slovenska populacija kosca. Leta 2008 je bilo to območje razglašeno za Krajinski park Ljubljansko barje.

Dostop
Z avtobusom: Do Iga se lahko iz Ljubljane pripeljemo z medkrajevnim avtobusom. Do travnikov, ki so najprimernejši za opazovanje, se odpravimo peš. S postaje se odpravimo po glavni cesti v smeri, iz katere je pripeljal avtobus. Hodimo po robu ceste do bencinske črpalke na začetku vasi. Nasproti črpalke zavijemo desno med hiše na makadamski kolovoz. Po tem kolovozu hodimo približno en kilometer do mostu čez reko Iščico.

S kolesom: Iz Ljubljane se odpravimo po Ižanski cesti naravnost proti Igu. Cesta je bila leta 2014 deloma renovirana in ima sedaj na začetnem delu na obeh straneh dodatni kolesarski stezi. Kljub temu moramo biti pri vožnji po Ižanski cesti zelo previdni, ker je cesta ozka in prometna. Na to pot se s kolesom odpravite le, če ste vešči kolesarjenja v prometu. Priporočamo vam tudi uporabo čelade. Sicer pa se raje peljite po kolovozih čez Barje, ki se lepo izognejo glavnim cestam. Do travnikov s kolesom pridemo po isti poti kot peš, le da pri bencinski črpalki zavijemo levo.

Opis poti
Ptice začnemo opazovati takoj za zadnjo hišo, vendar je do najbolj zanimivih travnikov za opazovanje ptic še nekaj hoda. Na poti do Iščice opazujemo predvsem travnike na vzhodu. Marsikaj zanimivega se lahko skriva tudi na njivah. Ko pridemo do mostu, ki je malo dvignjen, si vzemimo nekaj časa in preglejmo okolico. Tudi struga reke lahko skriva kakšna presenečenja (čapljice). Če se odpravimo po cesti naprej, po približno 100 metrih pridemo do igral in križišča. Na tem križišču se stika pet cest. Odločimo se lahko za katerokoli izmed njih, vendar je najbolj priporočljiva prva levo. V križišču gremo čez most in takoj za mostom levo. Ne glede na to, katero od cest si izberemo, se vračamo po poti, od koder smo prišli. Izlet traja pet ur.

Ptice
Na travnikih Ljubljanskega barja so najbolj zanimive vrste ptic kulturne krajine. Opazujemo lahko velikega škurha, pribo, repaljščico, prosnika in kosca. V grmovju najdemo rumenega, velikega in trstnega strnada, vrbjega kovačka, rjavega srakoperja ter več vrst penic. Predvsem v času spomladanske selitve lahko na tem območju opazimo večtisočglave jate prib, zlatih prosenk, brinovk in drugih selečih se ptic. V obdobju poplav lahko na nastalih vodnih površinah opazujemo zanimive vrste rac (žvižgavke, kreheljce, reglje in druge) in pobrežnikov (kljunači, martinci in kozice).

Druge rastline in živali
Več vrst žab (zelena rega, navadna krastača in zelene žabe), srna, trava modra stožka, šaši in močvirska logarica.

Zanimive povezave
Krajinski park Ljubljansko barje