Ribniki v Dragi pri Igu

Opis območja
Le korak iz Ljubljane blizu vasi Ig leži dolina Drage. Tu so v preteklosti izkopali več ribnikov, ki jih napaja potok Draga. Ribniki in trstišča nudijo zavetišče pticam, ki jim ga Ljubljansko barje zaradi pomanjkanja večjih stoječih vodnih površin ne več. Danes so zavarovani kot naravni rezervat. V dolini Drage pa niso zanimivi le ribniki, temveč tudi okoliški gozdovi, gozdni obronki, močvirni in suhi travniki ter potoki, ki se stekajo v ribnike. Na travnikih lahko opazujemo več vrst orhidej in ostale vrste živopisanega travniškega cvetja. Ob ribnikih so območja močvirnih travnikov in jelševih gajev.

Dostop
Z avtobusom: Do Iga se lahko iz Ljubljane pripeljemo z medkrajevnim avtobusom. Izstopimo na postaji Ig v vasi. Do ribnikov se odpravimo peš (približno 2 km) po glavni cesti v smeri proti vzhodu, mimo odcepa za Kurešček do vasi Kremenica. Ko zapustimo vas, zavijemo desno na drugem odcepu tik preden cesta zavije v gozd. Sledimo ozki cestici in kmalu na križišču zagledamo informativno tablo območja. Tu zavijemo desno in hodimo, dokler ne zagledamo ribnikov.

S kolesom: Iz Ljubljane se odpravimo po Ižanski cesti naravnost proti Igu. Pri vožnji po Ižanski cesti moramo biti zelo previdni, ker ni kolesarskih stez, cesta pa je ozka in prometna. Na to pot se s kolesom odpravite le, če ste vešči kolesarjenja v prometu. Priporočamo vam tudi uporabo čelade. Sicer pa se raje peljite po kolovozih čez Barje, ki se lepo izognejo glavnim cestam. Iz vasi do ribnikov pridemo s kolesom tako, da na glavnem križišču zavijemo levo s prednostne ceste do avtobusne postaje, od koder je pot ista, kot pri opisu zgoraj.

Opis poti
Najboljše mesto za opazovanje je nasip med velikim in zadnjim ribnikom, na katerem stoji dom ribiške družine, ki z ribniki upravlja. Lahko pa se odpravimo še naprej po kolovozu. Začnemo na nasipu, po katerem hodimo stran od doma ribiške družine do roba gozda. Tu moramo preskočiti manjši potok, nato pa sledimo gozdni poti do večjega kolovoza, po katerem hodimo, dokler je to možno. Pot med ribniki in po okolici traja tri ure.

Ptice
Na ribnikih v Dragi pri Igu lahko opazimo različne vrste vodnih ptic, ki so vezane na trstičje in rogoz. Na odprtih vodnih površinah prevladujejo predvsem mlakarice, liske, čopasti ponirki, mali ponirki in zelenonoge tukalice. V trstičju lahko opazujemo več vrst trstnic, v drugi polovici poletja pa tudi male tukalice. Če imate srečo, lahko morda uzrete tudi čapljico. V času spomladanskega in jesenskega preleta se na vodnih površinah v dolini ustavljajo tudi bolj neobičajne vrste ptic, kot so rjavovrati ponirek, kostanjevka in celo belorepec ter ribji orel.

Druge rastline in živali
Močvirna območja in ribniki so dom še eni pri nas zelo redki živalski vrsti, to je želva močvirska sklednica, in več vrstam žab (hribski urh, zelena rega in navadna krastača).

Zanimive povezave
Krajinski park Ljubljansko barje
Prirodoslovni muzej Slovenije