Rudniško jezero pri Kočevju

Opis območja
Rudniško jezero je nastalo po letu 1987, ko so v bližini Kočevja prenehali s kopanjem rjavega premoga. Kotanja jezera je nastala zaradi ugrezanja rudniških rovov, kasneje pa jo je zalila meteorna voda in tako ustvarila življenjsko okolje za mnoga živa bitja, ki so ga poselila. V jezeru in njegovi okolici se pojavlja vse več živalskih in rastlinskih vrst, ki nas ob vsakem obisku znova presenečajo. Jezero se danes razširja na površini 120 hektarjev in je zavarovano kot naravna vrednota.

Dostop
V Kočevje se lahko pripeljete z medkrajevnim avtobusom. Izstopimo na glavni avtobusni postaji Kočevje. Do jezera, ki leži nekoliko izven mesta, se odpravimo peš. S postaje zavijemo na glavno cesto na desno (proti centru) in se odpravimo do velikega križišča pred blagovnico Nama, kjer zavijemo desno in prečkamo most čez reko Rinžo. Nato hodimo do naslednjega večjega križišča, ki ga prečkamo, in gremo še naprej po Roški cesti. Zatem sledimo odcepom za Rudniško jezero, po katerih bomo zavili na levo z glavne ceste.

Opis poti
Po vzhodni in zahodni strani jezera vodita neutrjeni poti, ki se začneta na parkirišču ob plaži na južni obali. Ponekod so poti, posebno po deževju, poplavljene in blatne.

Ptice
V času selitev je Rudniško jezero pomembno počivališče selečih se ptic. Mnoge tu tudi prezimujejo. Redno lahko opazujemo malega in čopastega ponirka, laboda grbca in liske, redkeje pa tudi žvižgavko, kreheljca in sivko. Zanimivi vrsti sta tudi polarni slapnik in črnovrati ponirek, ki se občasno pojavljata. Na jezeru z okolico so do sedaj zabeležili skoraj 70 vrst gnezdilk. Svetujemo vam, da se razgledate po okoliški pokrajini, zlasti po traviščih na vzhodni strani, ki jo naseljujejo mnoge vrste ptic in drugih živali. V času gnezditve so to na primer poljski škrjanci, prosnik, kobilar in drevesna cipa, pa tudi mala uharica.

Druge rastline in živali
V trstičju na obrežju Rudniškega jezera so do sedaj našli 15 vrst kačjih pastirjev. Zanimive so tudi rastline, ki živijo na okoliških traviščih, med drugim orlova praprot in preslice, ter različni metulji.

Zanimive povezave
Občina Kočevje