Sotočje Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice

Opis območja
V bližini Dola pri Ljubljani se v Savo izlivata dve večji reki, Ljubljanica in Kamniška Bistrica. Sava tod teče preko kulturne krajine z mozaikom njiv in travnikov, ki so v bližini vaških naselij mestoma posejani z visokodebelnimi sadovnjaki. Njen tok je bil skozi preteklost večkrat uravnavan, vendar ima v primerjavi z drugimi odseki v srednjem toku prav tu še najbolj naravno podobo. Voda ob močnem deževju in v času spomladanskega taljenja snega še vedno prestopi bregove in ima dovolj moči, da mestoma izpodjeda bregove. Tako ustvarja procese in pojave, ki spominjajo na prvinsko podobo reke.

Dostop
V Dol pri Ljubljani se iz Ljubljane lahko pripeljemo z medkrajevnim avtobusom. Iz Dola se k Savi napotimo peš. Poiščemo župnijsko cerkev in pot nadaljujemo po glavni ulici proti vzhodu, oziroma v smeri proti naselju Kleče. Kakih 200 metrov naprej od cerkve zavijemo po ulici desno navzdol. Če smo na pravi poti, na svoji desni kmalu uzremo veliko halo podjetja Topdom. Pot nadaljujemo do manjšega potoka Mlinščica. Od mostiča dalje, kjer potok prečkamo, preko polj vodi makadamska pot, ki kmalu zavije levo. Pred seboj že vidimo pas obrežne gozdne vegetacije reke Save.

Opis poti
Ko preko polj prispemo do gozda, pot nadaljujemo po kolovozu, ki vodi skozenj. Po približno 400 metrih prispemo do velikega prodišča na levem bregu Save. Prodišče je zlahka dostopno, v času gnezditve (od začetka aprila do konca junija) pa se izogibajmo hoji po njem, saj tu gnezdi mali deževnik. Trojno sotočje je oddaljeno slab kilometer po toku navzgor. Za opazovanje ptic izberemo primerno točko ob enem ali drugem koncu prodišča, kjer nam kritje nudi obrežna vegetacija. Lahko se odpravimo tudi na pohod ob Savi po toku navzdol vse do mosta pri Dolskem in nato po desnem bregu navzgor. Da pridemo na to pot, se je treba vrniti nazaj na rob obrežnega gozda, kjer smo prej krenili do prodišča. Pot nadaljujemo po kolovozu vzdolž Save. Kolovoz kasneje napravi večji ovinek prek polj in se nato spet približa reki. Od mostu v Dolskem po levem bregu navzgor ob železnici vodi lokalna cesta, s katere lahko ponovno večkrat krenemo k obrežju Save. Do Dola pri Ljubljani je potrebno opraviti celotno pot v nasprotni smeri, saj daleč naokrog ni drugega mostu in poti krožno ni mogoče skleniti. Potrebujemo od tri do štiri ure.

Ptice
Vrste, ki jih bomo na izletu ob sotočju in okolici opazovali, so ptice kulturne krajine, gozdne ter nekatere vodne ptice. Med gnezdenjem lahko na prodiščih in tik ob reki opazujemo male deževnike in male martince, povodne kose, vodomce in sive pastirice. V okolici bodimo pozorni na kobilarje, rjave srakoperje in pogorelčke. Pojavljajo se tudi posebne vrste, kot so črna štorklja, črni škarnik in rjavi lunj. Pozimi in v času selitve so tukaj pogostejši kormorani in velike bele čaplje, pa tudi rumenonogi in rečni galebi, mali prodniki ter pikasti in zelenonogi martinci.