Vrhniški glinokopi

Opis območja
Vrhniški glinokopi so nastali kot posledica izkopavanja gline za opekarno v bližnji Sinji Gorici. Izkopavanje gline so ustavili pred približno 40 leti, voda pa je počasi zalila jame. Na jugu ležita s prekopom povezani večji jezeri, ki sta za opazovanje ptic najbolj zanimivi, na severu pa štiri manjša jezera, ki so spremenjena v ribnike.

Dostop
Z avtobusom: Z medkrajevnega avtobusa iz Ljubljane izstopite na Vrhniki pred hotelom Mantova in se peš odpravite ob glavni cesti nazaj proti cestninski postaji Vrhnika. Tu zavijte z glavne ceste na desno proti cestninski postaji in po desni strani prečkajte most čez Ljubljanico. Na drugi strani mostu pred cestninsko postajo stopite na pot, ki zavije pod mostom ter nadaljujte po kolovozu, ki vodi ob ograji avtocestnega dovoza iz smeri Ljubljane. Do kolovoza pod mostom lahko pridete tudi iz Janezove vasi (naselje na drugi strani Ljubljanice). Kolovoz nas spet pripelje do Ljubljanice. Na drugi strani se na levi strani med grmovjem in drevjem skrivajo opuščeni glinokopi.

S kolesom: Z Vrhnike sledimo smerokazom za Verd. V Verdu se peljemo skozi vas po glavni cesti. Takoj za avtocestnim viaduktom zavijemo levo na ozko asfaltirano cesto, ki ves čas sledi avtocesti Ljubljana – Koper. Cesta se konča pri glinokopih.

Opis poti
Okoli vseh jezer je speljana pešpot, za katero bomo potrebovali 2 uri.

Ptice
Na glinokopih se ustavljajo seleče se vodne in močvirske ptice, nekaj vrst tu tudi prezimuje. Med njimi gotovo izstopajo črnovrati ponirek, bobnarica, čapljica, kvakač ter različne vrste rac, kot so žvižkavka, reglja in sivka. V trstičju se zadržujejo različne vrste trstnic in trstni strnad. Tudi ujede so na tem območju so pogoste, predvsem kragulj, skobec, sokol selec in redkejši pepelasti lunj. Predvsem poleti je priporočljivo pogledati tudi strugo Ljubljanice proti zahodu in okoliške travnike, kjer lahko poslušamo kosca in prepelico, opazujemo pa vijeglavke ter velike in male detle. Na dimniku stare opekarne na koncu Sinje Gorice že vrsto let gnezdi par belih štorkelj. Ptice se zadržujejo na glinokopih dokler gladina ne zaledeni.

Druge rastline in živali
Poleti lahko z mostu nad Ljubljanico opazujete pižmovko in nutrijo, z nekaj več sreče tudi vidro. V jezerih se mresti veliko navadnih krastač. Stalno so prisotne zelene žabe in rege. Veliko je kačjih pastirjev. V vodi je naseljenih več vrst rib. Od rastlin je najbolj razširjena vrba, ponekod ob bregovih pa se razrašča trstičje.

Zanimive povezave
Krajinski park Ljubljansko barje