2017

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2017

Avtor: Katarina Denac, Primož Kmecl, Tomaž Mihelič, Tomaž Jančar, Damijan Denac, Dejan Bordjan
Datum: november 2017
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priporočeno citiranje: DENAC, K., KMECL, P., MIHELIČ, T., JANČAR, T., DENAC, D., BORDJAN, D., (2017): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2017. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)