2020

Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019

Avtorica: Katarina Denac
Datum: januar 2020
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2020): Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)