Karizmatične vrste ptic

Ptice se danes v svojih življenjskih okoljih soočajo s hitrimi in dramatičnimi spremembami, ki se jim mnoge – večinoma ekološki specialisti – ne morejo prilagoditi. Med njimi so tudi vrste, ki so zaradi svoje velikosti in posebnosti med ljudmi še posebej priljubljene. Te ptice so pravi ambasadorji rek, kulturne krajine, travišč, morij, gozdov … ter s tem vseh človekovim očem skritih, a prav tako pomembnih prebivalcev teh okolij.

  • 3_1_iwc_hrvoje_orsanic_

    Kosec

    Skrivnostni gnezdilec hitro izginjajočih travnikov.
  • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

    Velika uharica

    Največja evropska sova, plaha gnezdilka visokih skalnih sten.