Knjižnica DOPPS

Knjižnica DOPPS je edina specialna knjižnica za ornitologijo v Sloveniji. Hranimo knjige, revije, elektronske nosilce podatkov in druga gradiva z vseh strokovnih področij, povezanih s pticami. Zbiramo tudi publikacije s področij varstva narave in okolja, različnih skupin živali, botanike, gozdarstva, kmetijstva in drugih pomembnih tem, povezanih z delovanjem DOPPS.

Zbirko z novimi naslovi razširjamo preko nakupov, daril, zapuščin, recenzijskih izvodov in izmenjav. Večino od 240 različnih revij v knjižnico prejmemo z izmenjavo društvene revije Acrocephalus. DOPPS je tako v stiku z vodilnimi svetovnimi in lokalnimi organizacijami iz vsega sveta. Fond knjižnice trenutno obsega okrog 2.500 enot knjižnega gradiva in 8.000 enot serijskih publikacij.

Knjižnica je namenjena članom društva, prostovoljcem in zaposlenim ter različnim zunanjim uporabnikom. Trenutno je v fazi prenove, zato je mogoča le izposoja v čitalnico.