Mladinski ornitološki raziskovalni tabori

Na društvu že vrsto let pripravljamo poletne in zimske raziskovalne tabore, namenjene mladim. Udeleženci v manjših skupinah ob pomoči mentorjev teden dni raziskujejo ptice in naravo v izbranem predelu Slovenije in ob koncu tabora rezultate dela na javni predstavitvi predstavijo staršem, domačinom in novinarjem.

Tabori so odlična priložnost za spoznavanje ptic in narave v družbi vrstnikov s podobnimi interesi.

Kaj so o taborih povedali udeleženci?

»Rad opazujem ptice in veliko hodimo naokrog. Še posebej navdušen pa sem nad nočnim opazovanjem sov.«
Tadej, Velika Polana, 2000
»Na taboru mi je bilo najbolj všeč, da sem videl zlatovranko.«
Udeleženec, Trnovska vas, 2003
»Doslej smo videli štiri vrste; pegaste sove, te smo videli največkrat, pa še čuka, malo uharico in lesno sovo.«
Primož, Velika Polana, 2000
»Najbolj mi je bila všeč organizacija in plavanje po šturmovskem grmovju in koprivah.«
Udeleženec, Ptuj, 1997
»Na taboru spoznavam svoje najljubše živali, delam stvari, ki so mi všeč, in se naučim veliko novega.«
Primož, Velika Polana, 2000
»Najbolj zanimivo se mi je zdelo, ko smo iskali laškega škrjanca na Banjšicah.«
Tanja, Most na Soči, 2005
»Navdušilo me je odkritje velikega skovika in smrdokavre v Šturmovcih in čuka v Podvincih.«
Udeleženec, Ptuj, 1997
»Bilo je tako lepo in zanimivo, da bom šel na vsakega, če me bodo le marali!«
Miha, Dornberk, 2002
»Z veseljem sem opazovala, kaj so počele ptice na prodiščih. Najbolj všeč mi je bil mali deževnik. Videla sem, kako je na prodišču kopal jamice za gnezdo.«
Manca, Most na Soči, 2005
»Ti tabori so razred zase.«
Neža, Goričko, 2010
»Upam, da se tudi drugo leto vidimo!«
Udeleženka, Drava, 2013
»Želim si, da bi imeli še več terena in da bi bil tabor daljši.«
Udeleženec, Prade, 2012
»Naša skupina je popisovala tetrade za Novi ornitološki atlas gnezdilk. Pri tem sem se naučila prepoznavat nekatere ptice po petju.«
Maja, Most na Soči, 2005
»Vse je bilo v redu. Zanimivo je bilo tekmovanje Skrita fotografija in izzivanje šakalov z oglašanjem.«
Udeleženec, Budanje, 2008
»Prehrana je bila dobro organizirana, zelo všeč mi je bilo sproščeno vzdušje in zelo prilagodljiv urnik.«
Udeleženka, Rakitovec, 2011
»Mislim, da sem se na ornitološkem taboru veliko naučil, predvsem uporabljati različne določevalne ključe, in spoznal veliko različnih živali.«
Udeleženec, Ptuj, 1997
»Najbolj všeč mi je bil nogomet in raziskovanje ptic na Medvedcih in Račkih jezerih.«
Udeleženec, Ptuj, 2013
»Na taboru mi je bil všeč mrzel tuš, zbujanje ob dobri glasbi, kartanje ponoči in mednarodna udeležba.«
Udeleženka, Velika Polana, 2000
»Na tabor bi rad prišel zaradi druženja s starimi prijatelji, kot drugo pa bi rad izpopolnil svoje znanje o naravi, kar bi mi pomagalo pri izdelavi šole.«
Primož, Ptuj, 2000
»Tabor je bil tako kot vsako leto zelo dober in zabaven, sicer tudi naporen, ampak tudi poln novih izkušenj.«
Udeleženka, Prade, 2012
»Naša skupina je proučevala kotorno. Ta ptica se mi je vtisnila v spomin, ker je nenavadnih barv s črtastim vzorcem in se zelo zanimivo oglaša.«
Rok, Most na Soči, 2005
»Od 5.30–9.00 si na terenu, od 9.30–11.30 spiš, po kosilu pavza do 16.00, med 16.30–19.30 sestanki in predavanja, po 20.00 nočni teren.«
Udeleženec, Rakitovec, 2011
»Najbolj všeč mi je bil slegur, zaradi pisanih barv. Beloglavi jastreb pa me je navdušil s svojo velikostjo.
Jurij, Most na Soči, 2005
»Ker sta se mi pretekla dva tabora, ki sem se jih udeležil, vtisnila v izredno lep spomin in ker se mi tabori te vrste zdijo zanimivi je družba dobra, sem res rad ponovno prišel.«
Rok, Ptuj, 2004
»Na taboru mi je bilo všeč, ko smo šli popisovat podhujke, ko smo se šli kopat in tudi delo na terenu.«
Udeleženec, Prade, 2012
»Na taboru sem se naučila, katere ptice vse živijo na Dravi in nove metode dela.«
Udeleženka, Drava, 1997
»Najbolj mi je bilo všeč, da sem na taboru spoznal nove prijatelje, da smo imeli dober odnos do narave in da sem videl veliko živali.«
Udeleženec, Dornberk, 2001
»Všeč so mi bili skupni tereni, ki se niso navezovali na delo skupine, da je bilo bolj raznoliko, in veliko različnih terenov in ptic.«
Udeleženec, Prade, 2012
»Najbolj mi je v spominu ostalo fotografiranje redkih vrst ptic, na primer mokoža in smrdokavre.«
Jure, Goričko, 2010

* poročila o delu skupin so večinoma »ad hoc« nerecenzirani rokopisi mentorjev.

24. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Goričko 2014«

V Krajinskem parku Goričko je med 26. 6. in 2. 7. 2014 potekal Mladinski ornitološki tabor (MOT) Goričko 2014. Udeležilo se ga je 24 mladih iz vse Slovenije, starih od 10 do 15 let, ter 9 mentorjev in somentorjev. Na taboru je delovalo šest skupin, ki so raziskovale ptice Goričkega.

Več o taboru v izjavi za javnost.

tabor,polana

Na zaključni predstavitvi v sredo, 2. julija 2014, so otroci na Osnovni šoli Grad, kjer so v času tabora tudi bivali, približno 30 gostom predstavili rezultate svojega dela, s čimer so prispevali k širjenju znanja in osveščanju na področju ptic in naravovarstva.
foto: arhiv DOPPS

Poročila skupin

Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Goričko 2014 – poročilo o delu raziskovalnih skupin

23. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Drava 2013«

Tabor, ki je letos ponovno potekal na OŠ Breg na Ptuju, smo organizirali v sklopu projekta LIVEDRAVA.

Triindvajset mladih je v šestih skupinah raziskovalo ptice na območju reke Drave. Ugotavljali so pomen prisotnosti obrežnega rastlinja za ptice stoječih voda, raziskovali prenočišča in območja hranjenja galebov, spoznali pomen stare struge reke Drave za gnezdenje breguljk, ugotavljali razlike v pojavljanju ptic med naravno in umetno strugo reke Drave ter iskali črno štorkljo v rečni loki. V večernih urah so popisovali tudi pegaste sove, podhujke, čuke ter velike in male uharice.

Na zaključni prireditvi so udeleženci s svojimi predstavitvami širšo javnost seznanili s potekom dela, novimi ugotovitvami in poučnimi ter zabavnimi izkušnjami na taboru.

foto1,eva_horvat

foto: Eva Horvat
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Bia Rakar
foto4_eva_vukelic

foto: Eva Vukelič

22. Zimski tabor mladih ornitologov »Škofije 2013«

Zimski tabor v času zimskih šolskih počitnic je že četrtič potekal na OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, tokrat kot del projekta Adriawet 2000. Tabora se je udeležilo 19 mladih, ki so raziskovali ptice obalnih mokrišč in obalnega zaledja.

tabor,polana

S pomočjo mentorjev so udeleženci opazili in prepoznali preko 80 različnih vrst ptic, spoznali so rastline Kraškega roba ter obiskali Naravni rezervat Škocjanski zatok, Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan in Deželni naravni rezervat ob izlivu reke Soče v sosednji Italiji. Seznanili so se tudi z obročkanjem ptic v Škocjanskem zatoku ter na nočnem terenu prisluhnili in celo opazovali našo največjo sovo – veliko uharico. Svoje ugotovitve so na koncu tabora predstavili na zaključni prireditvi.
foto: Bojana Lipej

21. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Prade 2012«

Tabor je potekal konec junija v OŠ Elvire Vatovec Prade. Udeležilo se ga je 22 mladih iz vse Slovenije. Delovali so v šestih skupinah, od katerih je ena preučevala ptice skalnih sten, druga je primerjala ptice v umetnih in naravnih okoljih, tretja skupina je raziskovala srakoperje v dolinah slovenske Istre.

Posebnost tabora so bile tri skupine, namenjene predvsem bolj izkušenim udeležencem, vključene v aktivnosti projekta »SIMARINE-NATURA«. Dve skupini sta se posvečali vranjekom in njihovim prenočiščem, tretja, skupina za odnose z javnostmi, pa je skrbela za obveščanje medijev in s tem širše javnosti.

foto1,eva_horvat

foto: Bia Rakar
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Dejan Bordjan
foto4_eva_vukelic

foto: Tomaž Remžgar

Poročila skupin

Ptice skalnih sten Kraškega roba
Ptice v različnih habitatih
Rjavi srakoper Lanius colllurio na območju slovenske Istre
Vranjek Phalacrocorax aristotelis desmarestii na slovenski obali
PR skupina – Stiki z javnostmi

20. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Rakitovec 2011«

Tabora, ki je potekal konec junija 2011 v Informacijskem centru Rakitovec, se je udeležilo enajst mladih iz vse Slovenije, ki so delovali v štirih skupinah pod vodstvom šestih mentorjev.

Ena od skupin je proučevala ptice skalnih sten, druga je v naseljih iskala italijanske vrabce, tretja skupina je raziskovala srakoperje na suhih kraških travnikih, četrta pa je s pomočjo kamere pregledovala gnezdilnice in dupla. Mladi so ponovno odšli na teren v mraku in popisali podhujke in velike skovike po vsej slovenski Istri. V tednu dni so odkrili mnogo zanimivih ptic, ob koncu tabora pa pripravili poročila in svoje ugotovitve predstavili na sklepni prireditvi.

foto1,eva_horvat

foto: Damijan Denac
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Eva Vukelič
foto4_eva_vukelic

foto: Eva Vukelič
foto4_eva_vukelic

foto: Eva Vukelič
foto4_eva_vukelic

foto: Eva Vukelič

Poročila skupin

Gnezditev sekundarnih duplarjev v gnezdilnicah za smrdokavro Upupa epops na Podgorskem krasu in razširjenost dnevno aktivnih ptic v izbranih kraški vaseh
Italijanski vrabci Passer x italie v slovenski Istri
Popis velikega skovika Otus scops in podhujke Caprimulgus europaeus v slovenski Istri leta 2010 in 2011
Ptice skalnih sten Kraškega roba
Rjavi srakoper Lanius collurio pod Kraškim robom
Ujede pod Kraškim robom junija 2011

19. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Goričko 2010«

Tabor smo v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije in Javnim zavodom Krajinski park Goričko pripravili v Osnovni šoli Grad v Gradu na Goričkem.

Tu se je konec junija zbralo šestnajst mladih ornitologov iz vse Slovenije. S pomočjo mentorjev so se razdeljeni v štiri skupine posvetili raziskovanju vrst, značilnih za Goričko, še posebej hribskim škrjancem, rjavim srakoperjem in belim štorkljam. Spremljali so tudi dogajanje v gnezdilnicah, spoznavali ptice mokrišč in ponoči popisovali sove in podhujke.

Ob koncu tabora so obdelali na terenu pridobljene podatke, pripravili plakate in rezultate svojega dela predstavili na sklepni prireditvi na gradu Grad.

foto1,eva_horvat

foto: Eva Vukelič
foto1,eva_horvat

foto: Kristjan Malačič
foto1,eva_horvat

foto: Matjaž Kerček
foto1,eva_horvat

foto: Matjaž Kerček

Poročila skupin

Popis gnezd bele štorklje Ciconia ciconia in pregled gnezdilnic za zlatovranko Coracias garullus
Popis hribskega škrjanca Lullula arborea in njegovega habitata na Goričkem
Popis mokrišč na Goričkem
Popis rjavega srakoperja Lanius collurio na Goričkem

18. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Budanje 2009«

Poletni tabor mladih ornitologov, na katerem so udeleženci spoznavali značilnosti in navade ptic, je znova potekal v sproščenem vzdušju vasice Budanje v osrčju Vipavske doline.

Posamezne skupine so pod vodstvom mentorjev raziskovale pojavljanje ujed na južnem robu Trnovskega gozda, ugotavljale gostoto rjavega srakoperja v zgornji Vipavski dolini ter proučevali ptice v Vipavskih Brdih in Trnovskem gozdu. Vse skupine so se posvetile iskanju novih lokacij različnih vrst sov, navdušenje pa so mladi ornitologi pokazali ob pogledu na 15 beloglavih jastrebov, kačarja, sokola selca in črno štorkljo. Svoje delo na taboru so povzeli na sklepni predstavitvi.

17. Zimski tabor mladih ornitologov »Škofije 2009«

Nadobudni mladi ornitologi so med zimskimi počitnicami raziskovali in proučevali ptičji svet v slovenski Istri. Posvetili so se pticam na obali, vrstni pestrosti in številčnosti ptic, različnim metodam štetja ptic, botaničnim zanimivostim in raziskovanju mokožev. Zadnji dan so namenili obisku rezervata na izlivu reke Soče v Italiji. Rezultate svojega dela so predstavili staršem in drugim zbranim na javni predstavitvi.

foto1,eva_horvat

foto: Bojana Lipej
foto1,eva_horvat

foto: Bojana Lipej

16. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Budanje 2008«

18 mladih ornitologov se je konec junija srečalo v Budanjah v Vipavski dolini, kjer so opravljali raziskovalno delo v okviru poletnega tabora. Pod vodstvom mentorjev so se posvetili naslednjim nalogam: raziskovanju razširjenosti in številčnosti italijanskega vrabca v Vipavski dolini, odkrivanju redkih vrst Trnovskega gozda, predvsem sov in detlov, iskanju gnezda kačarja na Selivcu, raziskovanju redkih ptic Vipavske doline ter ekološki raziskavi, s katero so primerjali ptice štirih območij, na katerih prevladujejo travniki in polja. Rezultate svojih odkritij so prikazali na sklepni predstavitvi.

foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Matjaž Kerček
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Tomaž Mihelič
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Tomaž Mihelič

Poročila skupin

Italijanski vrabec Passer x italie v Vipavski dolini
Popis kačarja Circaetus gallicus na Selivcu
Primerjava ptic različnih tipov travnikov in polj
Redke vrste Vipavske doline
Sove in detli Trnovskega gozda

15. Zimski tabor mladih ornitologov »Škofije 2008«

Februarja 2008 smo že drugič zapored organizirali zimski tabor mladih ornitologov na Primorskem. Udeležilo se ga je 22 obetavnih osnovnošolcev in srednješolcev z različnih koncev Slovenije, ki so se odločili, da bodo proste dni med zimskimi počitnicami izkoristili za spoznavanje ptic.

Mladi ornitologi so bili nastanjeni v OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, kjer so delovali in analizirali dobljene podatke, obenem pa tudi ustvarjali in krepili nova poznanstva. Svoje delo in raziskovanje so ob koncu tabora prikazali staršem in širši javnosti na predstavitvi v avli OŠ Škofije.

foto1,eva_horvat

foto: Bojana Lipej
foto1,eva_horvat

foto: Bojana Lipej
foto1,eva_horvat

foto: Eva Vukelič

14. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Rakov Škocjan 2007«

Na začetku poletnih počitnic je bila kot vsako leto nova priložnost za druženje mladih ornitologov, ko smo v sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom teden dni raziskovali ptice v Rakovem Škocjanu in drugod na Notranjskem.

Skupine so se pod vodstvom mentorjev posvetile raziskovanju različnih vrst: redkega belohrbtega detla v javorniških in snežniških gozdovih, škrlatca na Cerkniškem jezeru, rjavega srakoperja v kulturni krajini, hudournika in lastovk v naseljih ter repaljščice na vlažnih travnikih. Tudi tokrat je 19 mladih ornitologov na koncu tabora predstavilo svoja odkritja, tokrat za spremembo kar na prostem pod milim nebom.

foto1,eva_horvat

foto: Eva Vukelič
foto1,eva_horvat

foto: Dejan Bordjan
foto1,eva_horvat

foto: Eva Vukelič
foto1,eva_horvat

foto: Eva Vukelič

Poročila skupin

Izbira habitata škrlatca Carpodacus erythrinus na Cerkniškem jezeru
Lastovke in hudourniki na Notranjskem
Popis belohrbtega detla Dendrocopos leucotos v gozdovih Javornikov in Snežnika
Rjavi srakoper Lanius collurio v severovzhodnem delu Notranjskega regijskega parka
Življenjski prostor repaljščice Saxicola rubetra na Notranjskem

13. Zimski tabor mladih ornitologov »Škofije 2007«

V letu 2007 se je poletnemu taboru pridružil še zimski. Potekal je v času zimskih šolskih počitnic v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok in njegovi okolici. 22 mladih, predvsem z Obale, si je poleg naših obalnih mokrišč ogledalo tudi naravni rezervat ob izlivu Soče v Italiji ter prisluhnilo veliki uharici na Kraškem robu. Na koncu tabora so svoja opažanja predstavili pred polno dvorano Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, ki je gostila tokratni tabor.

foto1,eva_horvat

foto: Tamara Čelhar
foto1,eva_horvat

foto: Tamara Čelhar
foto1,eva_horvat

foto: Zala Vuga

12. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Begunje 2006«

Izhodišče ornitološkega tabora v letu 2006 je bila podružnična šola v Begunjah na Gorenjskem. Šest mentorjev je dvajset udeležencev tabora popeljalo v svet opazovanja, raziskovanja in naravovarstva.

Razdeljeni v skupine so se udeleženci vsako jutro in pogosto tudi zvečer odpravili na teren, kjer so preučevali odziv ptic pevk na oglašanje malega skovika, iskali koconoge kure, popisovali ptice na Begunjščici in raziskovali življenje skalnih lastovk. Ornitološki začetniki so spoznavali predvsem pestrost ptic na Gorenjskem.

Po koncu terenskega dela so podatke obdelali in pripravili zaključna poročila, nato pa so rezultate enotedenskega dela predstavili na javni prireditvi.

foto1,eva_horvat

foto: Mirko Silan
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Tomaž Mihelič
foto4_eva_vukelic

foto: Tomaž Mihelič

Poročila skupin

Gozdne in poljske kure na Gorenjskem
Odziv ptic pevk na oglašanje malega skovika Glaucidium passerinum
Popis skalne lastovke Ptyonoprogne rupestris v dolini reke Radovne
Ptice cerkvenih podstrešij in zvonikov na Gorenjskem
Ptice južnega pobočja Begunjščice nad strnjenim gozdom
Raznovrstnost ptic na Gorenjskem

11. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Most na Soči 2005«

Na taboru v Mostu na Soči se je zbralo 17 mladih ornitologov iz vse Slovenije, ki so razdeljeni v pet skupin proučevali ptice na Tolminskem. Še posebej so jih zanimale ptice, ki prebivajo v lokah reke Soče, lovne navade rjavega srakoperja, razširjenost kotorne v visokogorju in travniške ptice na pobočjih Krna. Spoznavali so tudi načine popisovanja ptic za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije in se seznanili s pomenom tamkajšnjih posebnih zaščitenih območij za ptice, ki so del omrežja Natura 2000.

foto1,eva_horvat

foto: Eva Vukelič
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Eva Vukelič
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Tomaž Mihelič
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Urša Koce

Poročila skupin

Ekologija rjavega srakoperja Lanius collurio v osrednjem Posočju
Kotorna Alectoris graeca v tolminskih gorah
Popis ptic po metodah Novega ornitološkega atlasa gnezdilk Slovenije
Ptice rečne loke
Vertikalna razporeditev travniških ptic nad planino Zaprikraj

10. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Ptuj 2004«

Deseti mladinski ornitološki tabor smo organizirali na Ptuju. 17 mladih ornitologov je pod vodstvom petih mentorjev popisalo belo štorkljo in tako prispevalo glavnino podatkov za mednarodni popis te ptice, ki je potekal v letih 2004/2005. Popisali smo tudi kmečke lastovke, čopastega in poljskega škrjanca, plotnega strnada in navadno čigro. Osemdnevni tabor so mladi zaključili z javno predstavitvijo rezultatov, na kateri so s svojim znanjem navdušili zbrano občinstvo.

foto1,eva_horvat

foto: Damijan Denac
foto3_nocni_teren_bia_rakar

foto: Valerija Zakšek
foto4_eva_vukelic

foto: Simon Komar

Poročila skupin

Plotni strnad Emberiza cirlus v vzhodnih Halozah
Poljski Alauda arvensis in čopasti škrjanec Galerida cristata na Dravskem polju
Popis bele štorklje Ciconia ciconia v Sloveniji
Popis kmečke lastovke Hirundo rustica v starem mestnem jedru Ptuja
Prehranjevalna dinamika kolonije navadne čigre Sterna hirundo na Ptujskem jezeru
Ptice kulturne krajine Slovenskih goric

9. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Trnovska vas 2003«

Osemnajst mladih ornitologov je pod vodstvom mentorjev popisalo gnezditveni uspeh bele štorklje, kmečko lastovko in rjavega srakoperja. Hkrati so opravili tudi popis podhujke in popis sov po gradovih SV Štajerske. S kvantitativnim popisom po metodi Novega ornitološkega atlasa gnezdilk Slovenije je bilo popisanih 59 vrst ptic.

foto1,eva_horvat
foto3_nocni_teren_bia_rakar
foto4_eva_vukelic

Poročila skupin

Cenzus rjavega srakoperja Lanius collurio v Šturmovcih leta 2003
Pegasta sova Tyto alba in lesna sova Strix aluco v gradovih in nekaterih drugih objektih v SV Sloveniji
Podhujka Caprimulgus europaeus na Dravskem polju
Popis kmečke lastovke Hirundo rustica v starem delu mesta Ptuj

8. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Dornberk 2002«

Na taboru je v petih skupinah sodelovalo 17 otrok s cele Slovenije. Cilji so bili raziskovalni in vzgojno-izobraževalni. Vsi mladi ornitologi so napisali lastne strokovne prispevke in jih tudi objavili v rubriki ornitološka beležnica v reviji Acroephalus.

foto1,eva_horvat
foto3_nocni_teren_bia_rakar
foto4_eva_vukelic
foto3_nocni_teren_bia_rakar
foto4_eva_vukelic

Poročila skupin

Popis čapljic Ixobrychus minutus in trstnic v opuščenem glinokopu Goriških opekarn v Renčah
Popis podhujk Caprimulgus europaeus na območju Goriških Brd, Banjščic, južnega roba Trnovskega gozda in Krasa
Popisovanje ptic na suhih travnikih višjih leg
Prisotnost sov v cerkvah, gradovih in drugih objektih na območju Vipavske doline in Krasa

7. Mladinski ornitološki raziskovalni tabor »Dornberk 2001«

Tabor, namenjen izobraževanju mladih ornitologov, smo leta 2001 organizirali na Primorskem. Udeležilo se ga je 15 mladih, starih od 11 do 19 let, ki so pod vodstvom mentorjev delali v štirih skupinah. Na taboru so popisali populacijo podhujk v jugozahodni Sloveniji, gnezdilke opuščenega glinokopa Goriških opekarn in za Novi ornitološki atlas Slovenije popisali gnezdilke v štirih kvadratih 10 x 10 kilometrov. Skupaj so opazili 101 vrsto ptice.

6. Ornitološki raziskovalni tabor za mladino »Polana 2000«

tabor,polana

Na društvenem taboru je sodelovalo 16 udeležencev, starih od 11 do 21 let, med njimi dva iz Avstrije. Glavni cilj tabora je bil usmerjanje mladih v lastno raziskovalno delo. Na taboru so izvedli popis rjavega srakoperja na vlažnih travnikih v okolici Velike Polane, popis bele štorklje v SV Sloveniji in zbrali vrsto zanimivih ornitoloških podatkov, med katere sodi tudi novo odkrita kolonija navadne čigre na Gajševskem jezeru.
foto: Borut Štumberger

Poročila skupin

Popis bele štorklje Cicionia ciconia v SV Sloveniji v letu 2000
Popis rjavih srakoperjev Lanius collurio na vlažnih travnikih v okolici Velike Polane
Zanimivejši, ornitološki pomembni podatki zbrani na taboru Polana 2000

5. Mladinski raziskovalni tabor »Markovci na Goričkem 1998«

4. Ornitološki raziskovalni tabor »Markovci pri Ptuju 1997«

3. Mladinski raziskovalni tabor »Markovci na Goričkem 1997«

2. Ornitološki raziskovalni tabor »Markovci pri Ptuju 1996«

1. Zimski ornitološki tabor »Markovci pri Ptuju 1994«