Nadzorni odbor DOPPS

Luka Korošec, univ. dipl. iur.
prof. dr. Peter Legiša, doktor matematičnih znanosti
Bojan Marčeta, univ. dipl. biol.
dr. Tomi Trilar, doktor bioloških znanosti