Štajerska sekcija

Štajerska sekcija

Štajerska sekcija je bila ustanovljena marca leta 1989. Smo najstarejša sekcija DOPPS in delujemo na severovzhodu Slovenije na širšem območju Štajerske. Aktivnosti članov društva na tem območju segajo že daleč pred čas ustanovitve sekcije in so pomembno prispevale k oblikovanju naravovarstvene zavesti tukajšnjih ljudi.

Člani sekcije vsako leto organiziramo uspešne naravovarstvene akcije, kot je čiščenje sten za breguljko, ter številna predavanja, izlete in raziskovalne tabore. Z našim delom povezujemo in izobražujemo ljudi ter v njih vzbujamo smisel in čut za naravo.

Kontakt
Eva Horvat, predsednica sekcije
E-pošta: eva.horvat3@gmail.com
Telefon: 041 324 131

Forum sekcije: stajerci_dopps@googlegroups.com (za pridružitev kontaktirajte predsednico sekcije)

Bela štorklja je značilna gnezdilka štajerskega konca in ena najbolj priljubljenih in poznanih ptic. V sekciji ji s popisi in različnimi aktivnostmi vsako leto posvetimo posebno pozornost. foto: Luka Božič

Prvo čiščenje Ptujskih otokov smo člani DOPPS opravili že leta 1980. Danes je to že tradicionalna delovna akcija Štajerske sekcije, ki pripomore k ohranjanju gnezdišč rečnega galeba in navadne čigre. foto: Damijan Denac

Veliki srakoper je vrsta srakoperja, ki se pri nas pojavlja le v zimskih mesecih, ko tukaj prezimuje. Člani Štajerske sekcije že od leta 2000 z rednimi popisi spremljamo njegovo prisotnost na širšem Dravskem in Ptujskem polju. foto: Dejan Bordjan

Prvo steno za breguljko smo člani Štajerske sekcije DOPPS očistili leta 1999. Od takrat je bilo izvedenih mnogo ponovitev tako na reki Dravi kot na drugih koncih Slovenije. Pri delu so zmerom pomagali predani prostovoljci; na sliki študentje Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru pri izkopu stene leta 2013. foto: DOPPS

Izobraževanje in promocija sta zelo pomemben del delovanja društva. Na Štajerskem ozaveščenost ljudi krepimo s številnimi predavanji, izleti, stojnicami in raziskovalnimi tabori. foto: Tilen Basle

Dolgoletno uspešno sodelovanje s Tovarno sladkorja Ormož (TSO) je obrodilo mnoge sadove. Člani sekcije smo leta 1997 v bazenih za odpadne vode TSO izpeljali prvo akcijo izdelave plavajočega splava, umetnega gnezdišča za navadno čigro. Že istega leta je na splavu uspešno gnezdilo prvih 15 parov čiger. foto: Davorin Tome

Aktivnosti sekcije

Aktivnosti sekcije v letu 2014

Predsednik: Tilen Basle, podpredsednik: Matjaž Premzl

Aktivnosti Štajerske sekcije so se ponovno vrtele okoli LIFE + projekta LIVEDRAVA, ki je za naše člane in prostovoljce odprl mnoge priložnosti. V Ormoških lagunah smo izvedli več delovnih akcij in tako pripomogli k nastajanju naravnega rezervata, prav tako pa smo opravili vse redne akcije, ki jih opravljamo že vrsto let; čiščenje rečnih brežin za breguljko in vodomca ter urejanje gnezditvenih otokov za navadno čigro in rečnega galeba na Ptujskem jezeru.

Na akcijah so ponovno sodelovali študentje Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru, ki so tako pobližje spoznavali naravovarstvo v praksi. Ob akciji čiščenja sten za breguljko so posneli in pripravili tudi kratek film, ki prikazuje naše delo in trud prostovoljcev za ohranitev te vrste pri nas. Film z naslovom Urejanje gnezdišč breguljke si lahko ogledate na našem YouTube kanalu DOPPS – BirdLife Slovenia.

foto1,

V Mariboru smo ponovno pripravili razstavo, tokrat na II. gimnaziji Maribor. V avli šole smo na ogled postavili fotografsko razstavo »Ptice skozi objektiv mladih fotografov« in panoje, s katerimi smo predstavili delo društva. Odziv je bil enkraten, za kar se zahvaljujemo gimnaziji, hkrati pa že kujemo nove načrte.foto: Marjan Senica

Aktivnosti sekcije v letu 2013

Predsednik: Tilen Basle, podpredsednik: Matjaž Premzl

V letu 2013 je glavnina dogodkov na Štajerskem potekala v okviru projekta LIVEDRAVA. Pri tem so pomagali številni člani sekcije in prostovoljci, predvsem študentje Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru.

Sodelovali smo tudi pri zimskem štetju vodnih ptic in redno spremljali stanje populacij nekaterih ogroženih vrst ter vodnih ptic na večjih vodnih telesih. Na Perniškem jezeru smo postavili poskusno platformo za gnezdenje navadne čigre, ki se je prav kmalu izkazala za uspešno – na njej je že gnezdil prvi par!

V nakupovalnem središču Europark Maribor smo postavili fotografsko razstavo mladih ornitologov ter organizirali izlete in predavanja ter naravoslovne dneve, s katerimi smo popestrili pouk biologije na osnovnih šolah.

foto1,

Skupaj smo pripravili brežine za gnezdenje breguljke in vodomca na reki Dravi, očistili otoke Ptujskega jezera ter z več delovnimi akcijami pomagali pri nastajanju naravnega rezervata Ormoške lagune. foto: Tilen Basle

Aktivnosti sekcije v letu 2012

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Na SV Slovenije smo leto začeli s popisovanjem mokožev na ptujskih Studenčnicah, štetjem hrvaškega dela prezimujočih vodnih ptic na reki Dravi do Dubrave (skupaj več kot 50.000 osebkov) in slovenskim delom januarskega štetja vodnih ptic.

Preverili smo lokacije za veliko uharico, s čimer smo registrirali 16 pojočih samcev in našli 6 novih gnezd. Organizirali smo tudi spremljanje selitve lunjev in drugih vrst na zadrževalniku Medvedce. Sodelovalo je 31 popisovalcev, ki so prešteli približno 52.000 selečih se ptic, od tega 1.077 rjavih, 385 pepelastih in 4 stepske lunje.

Ponovili smo popis rjavih srakoperjev v Šturmovcih, kjer smo našli zgolj 11 gnezdečih parov – še leta 1992 je tu gnezdilo 172 parov. Zgodaj poleti smo prešteli bele štorklje, konec leta pa kot običajno zaključimo s popisom velikih srakoperjev, to leto že 13. zapovrstjo.

Na Štajerskem redno popisujemo Ptujsko jezero, Ormoško jezero, Ormoške lagune, zadrževalnik Medvedce, Požeg in Račke ribnike, Perniško jezero, Vrbje, jezero Teharje in jezero Žovnek. Pomembna novost je tudi projekt LIVEDRAVA, ki bo potekal na reki Dravi.

Vsako prvo sredo med oktobrom in marcem organiziramo predavanja, ki jih povprečno obišče 10–15 ljudi. Organizirali smo tudi pet izletov in na različnih dogodkih sodelovali s stojnicami, radijskimi oddajami ter časniki.

foto1, Dominik Bombek

Kot vsako leto smo poskrbeli za čiščenje otokov na Ptujskem jezeru (na fotografiji). S tem poskrbimo za gnezdenje navadne čigre in rečnega galeba. Bili smo uspešni, saj je skupaj gnezdilo 40 parov čiger. Izdelali smo tudi gnezdilno steno za breguljko. Jeseni je potekala reševalna akcija brkatega sera. Kot se je izkazalo, je bila ptica zastrupljena s svincem, a je na srečo imela pritrjen oddajnik in jo je bilo mogoče izslediti. foto: Dominik Bombek

Aktivnosti sekcije v letu 2011

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Na Štajerskem smo začeli leto s tradicionalnim popisom mokožev, kateremu je sledil skupinski popis Meže. Za člane štajerske sekcije se je zimski popis vodnih ptic končal na Hrvaškem, kjer smo popis izvedli tudi na delu Drave med Varaždinom in Dubravo.

V okolici Celja smo popisali velike uharice in našli štiri nove pare. Na zadrževalniku Medvedce smo spremljali selitev ptic, kjer je bila sicer ciljna vrsta rjavi lunj. Zabeležili smo 480 rjavih lunjev, 60 ribjih orlov, med zanimivostmi pa so bili tudi žerjavi in močvirske uharice.

V okolici Ptuja smo izvedli še zadnje popise za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije. Pri Ptuju smo popisali tudi rjave srakoperje (13 parov, leta 1992 na istem območju 172 parov). Gnezda belih štorkelj smo popisali poleti.

Čez leto smo izvedli popise tudi na naslednjih območjih: zadrževalnik Medvedce, Ptujsko jezero, Ormoško jezero, Ormoške lagune, Požeg, Rački ribniki, Pernica, Vrbje, jezero Teharje. Čez leto smo organizirali redna predavanja in izlete za člane, izvedli delovne akcije v Ormoških lagunah, jeseni pa pokosili in uredili otoke na Ptujskem jezeru. Na teh otokih, ki so največje gnezdišče navadnih čiger in rečnih galebov v celinskem delu Slovenije, smo zanje spomladi pripravili gnezdišča.

Člani štajerske sekcije smo organizirali 3. Ptičariado, proti koncu leta pa smo izvedli še tradicionalni popis velikega srakoperja.

foto1, Tilen Basle

Delovanje našega društva in aktivnosti sekcije smo javnosti predstavili tudi na nekaj stojnicah, kot je ta v Mariboru. foto: Tilen Basle

Aktivnosti sekcije v letu 2010

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Leto smo na Štajerskem začeli dokaj »tradicionalno«, torej s popisom mokoža na ptujskih studenčnicah, nadaljevali pa z zimskim popisom vodnih ptic. Ob tem smo popisali tudi prezimujoče ptice na hrvaškem delu Drave.

Člani smo se na vsakoletnem skupinskem popisu sekcije za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije podali tudi s čolnom po reki Dravi, kjer smo pregledali trstičja, ki so sicer nedostopna s kopnega. Sodelovali smo tudi pri drugih popisih (FBI, SPA). Še preden so se vsi ti popisi končali, pa smo že enajstič zapored pregledali gnezda bele štorklje.

Po gnezditvenem obdobju smo nadaljevali z monitoringom ptic v Ormoških lagunah, ki smo ga izvajali vsakih 10 dni, ter monitoringom ptic na Ptujskem in Ormoškem jezeru ter zadrževalniku Medvedce, ki smo ga izvajali enkrat na mesec. Ob koncu leta smo naredili še tradicionalni popis velikega srakoperja.

Naša sekcija je letos vsako prvo sredo med januarjem in marcem ter oktobrom in decembrom organizirala predavanje za člane društva in splošno javnost ter popeljala ljubitelje ptic na različne izlete. Na ForumPtice (www.forumptice.si) smo redno objavljali novice in druge zanimivosti, člani sekcije pa smo tudi uspešno sodelovali na Ptičariadi, kjer smo z majhno prednostjo zasedli prvo mesto v fotografski kategoriji.

foto1,

Člani sekcije smo na enem od vodenih izletov v letu 2010 spoznavali ptice na Peci. foto: arhiv DOPPS

Aktivnosti sekcije v letu 2009

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Spomladi smo preverili že znana gnezdišča velike uharice in skušali poiskati nova. Pri popisih za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije smo sodelovali vsi aktivni člani sekcije, med drugim smo organizirali tudi skupinski popis, na katerem smo poleg intenzivnega terenskega dela popoldanski čas izkoristili za izlet in iskanje redkih vrste ptic gnezdilk.

V spomladanskem času smo popisali tetrade v okviru monitoringa splošno razširjenih vrst ptic kmetijske krajine ter preverili zasedenost gnezd bele štorklje. Vse leto smo na deset dni izvajali monitoring ptic v Ormoških lagunah. Na Ptujskem in Ormoškem jezeru ter na zadrževalniku Medvedce pa smo ga izvajali enkrat na mesec. Letos smo s čolna natančneje pregledali nekatera trstišča na Dravi, ki so sicer s kopnega zaradi velikosti in lege težko pregledna. Že desetič smo ob koncu leta organizirali popis velikega srakoperja.

Akcijo čiščenja otokov na Ptujskem jezeru smo letos nadgradili s polaganjem folije na Novem otoku, s čimer so navadne čigre dobile odlično pripravljen teren za gnezdenje.

Med letom smo izvedli tudi nekaj izletov in predavanj, novost pa je spletni forum ForumPtice (www.forumptice.si) na katerem si izmenjujemo informacije in znanje o pticah. Ekipa štajerske sekcije se lahko pohvali tudi s prvim mestom na Ptičariadi.

foto1, Borut Rubinić

Leto se je za člane štajerske sekcije začelo s popisovanjem mokožev, nadaljevali pa smo ga s štetjem vodnih ptic kot delom zimskega popisa ptic. Opravili smo tudi popis povodnih kosov na Koroškem za veliki pokal povodnega kosa, ki ga vsako leto vzporedno s popisi organiziramo sekcije društva. Teden dni kasneje smo izvedli popis vodnih ptic tudi na hrvaškem delu Drave. foto: Borut Rubinić

Aktivnosti sekcije v letu 2008

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Na začetku leta smo preverili številčno stanje mokožev ter sodelovali pri zimskem štetju vodnih ptic. Med drugim smo popisali del Drave na Hrvaškem ter s skupnimi močmi tudi reko Mežo. V spomladanskih mesecih smo preverili stalne lokacije, na katerih se pojavlja velika uharica, in ugotovili, da so bile vse zasedene. Med popisovanjem smo našli tudi nekaj novih parov.

Kot že več let zapored smo tudi tokrat uspešno izvedli popis pegaste sove na Dravskem in Ptujskem polju ter v delu Pesniške doline. Izvedli smo tudi 10. popis belih štorkelj v SZ delu Slovenije, ki je kot po navadi potekal na začetku julija. Čez slabega pol leta je sledil še popis velikega srakoperja, ki je postal že tradicionalna akcija štajerske sekcije.

Člani sekcije smo sodelovali pri popisih za Novi ornitološki atlas gnezdilk Slovenije ter prispevali svoj delež pri monitoringu splošno razširjenih vrst ptic kmetijske krajine (FBI). Nadaljevali smo z rednimi popisi ptic na zadrževalniku Medvedce, na Ptujskem in Ormoškem jezeru ter v lagunah v Ormožu. Popisali smo tudi ptice ob reki Dravi (vodomec, deževnik, mali martinec) in Muri.

S prostovoljnimi akcijami, s katerimi smo očistili vegetacijo z otokov na Ptujskem jezeru, smo omogočili gnezdenje 35 parom navadnih čiger in rečnim galebom, v bazenih za odpadne vode Tovarne sladkorja Ormož pa je na gnezditvenih splavih letos gnezdilo še 59 parov čiger.

foto1,

Med vsemi popisi smo seveda našli tudi čas za vodenje izletov za člane društva, izvedbo predavanj in razne naravovarstvene intervencije. foto: arhiv DOPPS

Aktivnosti sekcije v letu 2007

Predsednik: Matjaž Premzl, podpredsednik: Dominik Bombek

Največ pozornosti smo posvetili popisom in naravovarstvenim akcijam. Intenzivno smo sodelovali pri januarskem štetju vodnih ptic. Na treh števnih področjih smo pregledali 212 rečnih odsekov v skupni dolžini 679 kilometrov ter 110 drugih lokalitet. Šteli smo tudi na Dravi med Varaždinskim jezerom in Donjo Dubravo na Hrvaškem ter na petih lokacijah v Prekmurju in na ptujskih studenčnicah popisali mokože.

V spomladanski akciji smo v Beli krajini in na Dolenjskem popisovali pegasto sovo in že osmo leto zapored popisovali velikega srakoperja na Dravskem in Ptujskem polju. Prvič smo popisali veliko uharico na Štajerskem in pri tem našli štiri še doslej nepoznana gnezdišča.

Nadaljevali smo z rednim spremljanjem številčnosti vodnih ptic na zadrževalniku Medvedce ter pričeli spremljati njihovo številčnost na bazenih za odpadne vode Tovarne sladkorja Ormož ter na Ormoškem in Ptujskem jezeru.

Vključili smo se tudi v popise ptic kulturne krajine in popise za novi ornitološki atlas. Prav na dan letne skupščine DOPPS smo na primer v okolici Celja popisali 12 tetrad za novi ornitološki atlas.

foto1, Damijan Denac

S prostovljno delovno akcijo smo poskrbeli za boljše gnezditvene razmere za ogroženo navadno čigro na Ptujskem jezeru. Na tradicionalni akciji smo tudi očistili zaraščene rečne stene, v katerih gnezdijo breguljke. foto: Damijan Denac

Aktivnosti sekcije v letu 2006

Predsednik: Aleš Tomažič

Aktivna in močna štajerska sekcija je največ energije usmerila v popise in naravovarstvene akcije. Tako smo to leto poskrbeli za gnezdenje močno ogrožene navadne čigre na Ptujskem jezeru in Ormoških lagunah ter pripravili tradicionalno akcijo čiščenja sten za breguljko ob reki Dravi.

Spomladi smo drugo leto zapored popisali pegasto sovo v Pomurju. Navdušujoči rezultati popisa – kar 16 pegastih in 21 lesnih sov, 12 malih uharic ter dva čuka v eni noči – in zares številna udeležba dobrih popisovalcev dajejo veliko zagona za delo v prihodnje.

Prvič smo s čolna na reki Dravi popisali malega martinca in malega deževnika, kar se je izkazalo za učinkovito metodo. Decembrski popis velikega srakoperja pa je bil tokrat že sedmi po vrsti.

foto1, Dejan Bordjan

Za člane in druge ljubitelje ptic in narave smo pripravili vrsto predavanj in vodenih izletov. foto: Dejan Bordjan