Stališče BirdLife do podnebnih sprememb

Na DOPPS smo pripravili slovenski prevod Stališča organizacije BirdLife International do podnebnih sprememb. Stališče vsebuje niz podpornih vsebinskih ugotovitev, ki ga postavljajo v okvir varstva ptic in narave, in ključna sporočila za snovanje politik, ki jih BirdLife zagovarja v boju proti podnebnim spremembam. Želimo si, da bo ta dokument prispeval k bolje informirani in strokovno podprti razpravi na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter njihovih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev v Sloveniji.

Znanstveni dokazi so jasni: podnebne spremembe se dogajajo, za kar so večinoma krive človeške aktivnosti. Za človeštvo in biotsko pestrost so zato veliko tveganje in zahtevajo takojšen globalni odziv. Vemo, da bodo spremembe biotske pestrosti zaradi spreminjanja podnebja ogromne in daljnosežne tako v smislu hitrosti kot tudi prostorske razsežnosti.

Biotska pestrost in človeštvo sta tesno povezana

Ohranjanje omrežja Mednarodno pomembnih območij (IBA) in drugih življenjskih okolij ima pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb in pomaga ljudem pri prilagajanju posledicam le-teh. Stabilni ekosistemi uravnavajo pretok ogljika in so lahko stroškovno učinkovit obrambni sistem pred različnimi podnebnimi nevarnostmi, kot so erozija, poplave in suše. Prav tako zagotavljajo hrano, gorivo, čisto vodo in zdravila – vire, ki lokalnim skupnostim omogočajo, da se postavijo po robu okoljskim nesrečam, jih obvladajo in si po njih opomorejo.

Ključna sporočila

V boju proti podnebnim spremembam je treba po vsem svetu povečati naložbe v učinkovito rabo energije in nizkoogljično oskrbo z energijo, zlasti s trajnostno rabo obnovljivih virov energije. Emisije, ki nastanejo pri rabi tal (npr. v kmetijstvu, gozdarstvu in urbanizaciji), je treba zmanjšati, ekosisteme kot ponore ogljika pa obnoviti in ohranjati.

Problem je, da slabo načrtovani ali izpeljani ukrepi za preprečevanje podnebnih sprememb (npr. pogozdovanje in uporaba obnovljivih virov energije) in za zmanjševanje njihovih posledic (npr. protipoplavni nasipi in namakalni sistemi) pomenijo nove grožnje in pritiske na ptice in njihova bivališča.

Današnja prizadevanja za zmanjšanje obstoječih pritiskov na naravo, krepitev odpornosti omrežja IBA in povečanje povezljivosti ekosistemov bodo vrstam in ekosistemom pomagala pri prilagajanju podnebnim spremembam v prihodnosti.

Kvalitetna hrana in kvalitetno kmetijstvo – zdaj!

V ponedeljek je več kot 150 evropskih in nacionalnih nevladnih organizacij s podpisom skupne izjave pozvalo k obsežni reformi evropske kmetijske politike. Dogodek je sovpadel s pomembno sejo Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se je je udeležil tudi slovenski kmetijski minister. DOPPS je ministru ob tej priložnosti poslal odprto pismo. Skupno izjavo je podpisalo tudi sedem nevladnih organizacij iz Slovenije.

“Verjamemo, da je obstoječi evropski sistem kmetijstva in prehrane pokvarjen in da deluje za interese peščice na škodo večine državljanov, kmetov in planeta,” smo v skupni izjavi zapisale nevladne organizacije in pozvale k obsežni reformi evropske kmetijske politike, ki je okoljsko in socialno nevzdržna.

Nevladne organizacije smo pred sejo Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, na katerem so kmetijski ministri iz držav članic EU razpravljali o prihodnosti evropske kmetijske politike, s skupno izjavo opozorile na nevzdržnost obstoječega kmetijskega sistema, ki s številnimi ukrepi uničuje okolje, ogroža javno zdravje, pospešuje propadanje obrobnih podeželskih območij in prispeva k podnebnim spremembam.

Škodljiva in neučinkovita kmetijska politika

Kljub nizu preteklih reform je očitno, da Skupna kmetijska politika, ki ji je trenutno namenjenih 38 % proračuna EU in več kot 55 milijard EUR letno, ne uspe učinkovito reševati sodobnih izzivov kmetijskega sektorja in podeželja. Kmetje so zato soočeni s popačeno in izkrivljeno izbiro med bankrotom ali nadaljno intenzifikacijo. Tisti kmetje, ki izvajajo verodostojne alternativne prakse, kot je ekološko kmetijstvo, pa zaradi favoriziranja obstoječih intenzivnih praks ostajajo na obrobju.

Nevladne organizacije smo zato mnenja, da mora EU izvesti korenito reformo Skupne kmetijske politike in z njo povezanih politik. Nujno potrebujemo sistem, ki bo pravičnejši, trajnosten in prožen ter oblikovan v skladu z naslednjimi načeli:

 • Pravični in raznoliki ekonomski sistemi kmetijstva in prehrane,
 • Zdravo okolje in sistem kmetijstva in prehrane, ki spoštuje dobrobit živali,
 • Podpora zdravju in blaginji državljanov,
 • Prehranska politika, ki je odgovorna do javnosti in temelji na participativnem upravljanjem, opolnomočenju državljanov in demokraciji.

Skupno izjavo je podpisalo tudi sedem slovenskih organizacij: DOPPS, Drušvo Dinaricum, Gibanje TRS, Inštitut za trajnostni razvoj, NEC Cerknica, Umanotera in Zavod Svibna.

Odprto pismo kmetijskemu ministru mag. Dejanu Židanu

Na DOPPS smo v preteklem tednu na kmetijsko ministrstvo poslali tudi odprto pismo. V njem ministra pozivamo, da na zgoraj omenjeni seji Sveta EU in tekom procesa oblikovanja nove kmetijske politike zagovarja spremenjeno, resnično trajnostno in sodobno politiko, ki bo podpirala tiste, ki pridelujejo zdravo hrano v sožitju z naravo. Odgovora na naše pismo zaenkrat še nismo prejeli.

Izjava nevladnih organizacij o reformi evropske kmetijske politike (slovenski prevod)

Odprto pismo DOPPS za kmetijskega ministra, mag. Dejana Židana – Razprava o prihodnosti evropske kmetijske politike

 

 

 

Bodo podnebne spremembe zadale usodni udarec svetovno ogroženim vrstam?

Nova raziskava je pokazala, da podnebne spremembe negativno vplivajo že na polovico ogroženih kopenskih sesalcev in četrtino ptic. Ali to nakazuje na prelomno točko?

2017_20_2_herd_of_elephants

Skepticizem podnebnih sprememb je v nekaterih političnih krogih morda v porastu, vendar si ob problematiki ne gre zatiskati oči. Še posebno, če si žival (ali človek), ki živi v podnebno najbolj občutljivih ekosistemih na svetu.

Glasniki, poročilo zveze BirdLife International iz leta 2015 razkriva kakšne so posledice spreminjajočega podnebja za naš naravni svet. Razširjenost sesalcev in ptic po vsem svetu se postopoma premika proti polu, nekateri iščejo nov dom v višjih legah ali pa se njihova razširjenost in število krči. Slednje je posledica segrevanja planeta, ki vznemirja skrbno uravnana ravnovesja habitatov od katerih smo vsi odvisni. Premiki razširjenost imajo posledično velike razsežnosti, kot so motnje v prehranski verigi, selitvenih vzorcih in mnogo več.

Sedaj je nadaljnja raziskava prvič pokazala razsežnosti vpliva podnebnih sprememb na že ogrožene vrste. Rezultati so za prihodnost biodiverzitete na našem planetu zaskrbljujoči!

2017_20_2_keel_billed_toucan_belize

Tukani in druge tradicionalno nižinske vrste ptic na Kostariki, kot posledica podnebnih sprememb danes prebivajo na višinah do 1.500 metrov nad morjem.
Foto: Thomas Shahan

Podnebne spremembe predstavljajo dodaten pritisk na svetovno najbolj ogrožene vrste in tega se pogosto ne zavedamo. Modeliranje nakazuje negativen vpliv za skoraj polovico (47%) vseh globalno ogroženih kopenskih sesalcev in približno četrtino (23,1%) globalno ogroženih ptic. Mnoge izmed teh vrst so že sedaj na robu izumrtja in brez ukrepanja se lahko dodaten pritisk izkaže za prelomno točko.

»To je prva ocena števila ogroženih vrst, na katere imajo podnebne spremembe velik negativen vpliv« je povedal Dr. Stuart Butchart iz BirdLife International in soavtor članka. »Rezultati so alarmantni in kažejo na to, da bodo podnebne spremembe zaostrile obstoječe grožnje za številne vrste, s tem pa drastično povečale varstvene izzive«.

Več o učinku podnebnih sprememb si lahko preberete v članku na spletni strani BirdLife International.

Ne zamudite!
Društvo bo to poletje Krakovski nasip v Ljubljani okrasilo s čudovitimi fotografijami ptic in izsledki najnovejših raziskav o vplivih podnebnih sprememb na ptice. Glavni vir bodo prav Glasniki (The Messengers) in izsledki raziskave, ki jo predstavljamo v tem prispevku.

Projekt izvajamo skupaj z National Audubon Society in BirdLife International ter s podporo U.S. Embassy Ljubljana in Visit Ljubljana.

»Hišni ljubljenčki« izumirajo!

2016_11_12_rdeci_seznam_banner

Letošnja posodobitev Rdečega seznama organizacije IUCN (Svetovna zveza za varstvo narave) prinaša zaskrbljujoče opozorilo o stiski nekaterih najbolj priljubljenih vrst ptic, »hišnih ljubljenčkov« katere sta lov in preprodaja pripeljala do skorajšnjega izumrtja v naravi.

Sivi žako (Psittacus erithacus), verjetno največja ikona in ena najbolj prepoznavnih ptic na svetu je na letošnjem seznamu zdrsnila iz kategorije RANLJIVA v kategorijo OGROŽENA. Ta inteligentna, karizmatična papiga, ki je vsem dobro poznana po neverjetni sposobnosti posnemanja človeškega glasu je ena najbolj priljubljenih vrst ptičjih »hišnih ljubljenčkov« po vsem svetu. Papiga je tako pogost prizor v trgovinah s hišnimi ljubljenčki, da bo marsikdo presenečen ko bo izvedel, da vrsti v naravi grozi izumrtje. V nekaterih Afriških državah, kjer vrsta domuje je njena populacija upadla za 90, ponekod celo za 99%!

Razmere so še bolj zaskrbljujoče v Aziji, kjer je kar 19 vrst ptic povzpelo v višjo kategorijo ogroženosti, 6 izmed njih v kategorijo KRITIČNO OGROŽENA, kar je zadnja kategorija pred izumrtjem. Vse te vrste so endemične za Indonezijo, kjer ima velik vpliv uničevanje tropskega gozdu, vendar je glavni povod v izumiranje teh vrst lokalno trgovanje ulovljenih ptic.

2016_11_12_liscki_kletka_gregorsubic

Ptice pevke pogosto pristanejo na trgu tudi na Balkanu in celo v Sloveniji. Na fotografiji so liščki na ulici Škodre, Albanija.
Foto: Gregor Šubic

Otoški endemiti se vračajo

Kljub temu letošnji Rdeči seznam prinaša nekaj spodbudnih novic iz oddaljenih otokov iz vsega sveta. Ptice, katerih območje razširjenosti zajema le otok ali arhipelag so med najbolj ogroženimi, ne zaradi njihovega majhnega območja razširjenosti, temveč zaradi slabe zmožnosti prilagoditve na nove grožnje, kot so naprimer novi plenilci (mačke, podgane). Prav zaradi tega predstavljajo velik delež današnjih izumrtji otoški endemiti.

Letošnja »poplava« vrst, katere so prešle v nižjo kategorijo ogroženosti kaže, da vložena energija in varstveni ukrepi izredno pomagajo otoškim populacijam. Med mnogimi vrstami je tudi azorski kalin (Pyrrhula murina), katerega populacija se je iz slabi 300 osebkov v 80-ih letih prejšnjega stoletja do danes potrojila!

Na svetu imamo 742 vrst ptic več!

BirdLife International je kot organ za ptice pri Rdečem seznamu letos končal drug in tudi zadnji taksonomski pregled ptic. Letošnji se je osredotočil na ptice pevke in je pripeljal do prepoznave 742 novih vrst ptic, večino katerih je pred tem predstavljalo podvrste drugih vrst. Danes tako na svetu poznamo 6.649 vrst ptic pevk, skupno število vrst ptic pa je tako preseglo mejo 11.000 in se je tokrat ustavilo pri 11.121.

Izmed vseh novih vrst ptic je 11% ogroženih. Trinajst je v času vpisa v Rdeč seznam že IZUMRLIH, mnoge izmed njih je to doletelo v zadnjih 50 letih.

»Na žalost prepoznava 700 »novih« vrst ptic ne pomeni, da gre pticam na svetu bolje,« razlaga Dr. Ian Burfield, koordinator za globalno znanost pri BirdLife International. »Medtem ko se naše znanje poglablja, se potrjujejo tudi naše skrbi: ne-trajnostno kmetijstvo, sečnja, tujerodne vrste in druge grožnje – kot naprimer nelegalno trgovanje z vrstami – še zmerom vodijo številne vrste proti izumrtju.«

Več informacij o posodobljenem Rdečem seznamu lahko najdete na spletni strani BirdLife Inaternational.

Zmaga! – Vsi za naravo, narava za vse

Te dni je čas za slavje! Evropska komisija je razglasila, da bo ohranila priljubljene zakone, ki ščitijo evropsko naravo – evropsko naravovarstveno zakonodajo. Trenutek veselja je rezultat več kot dveh let neutrudne kampanije, medtem ko je komisija pregledovala in v tišini odločala o usodi direktiv in vseh nas. Ves ta čas se je BirdLife družina trudila napraviti čim več hrupa – piski, petje, žvrgolenje, kričanje in čivkanje vseh partnerjev BirdLife je zagotovilo, da prav nobeden član kolegija komisarjev ni preslišal, kako zelo prebivalci EU cenijo naravo.

2016_9_12_all_for_nature_bli

© Dagmar Cohnen – www.darmar-cohnen.de

Skozi kampanijo Alarm za naravo (NatureAlert!) smo v BirdLife družini tesno sodelovali z drugimi naravovarstvenimi organizacijami (WWF, Friends of the Earth, EEB), na poti pa so nam pomagale številne druge skupine in posamezniki. Neverjetna podpora je prišla s strani številnih poslovnežev, poslancev evropskega parlamenta, okoljskih ministrov in znanstvenikov. Nesporno največji zaslužniki za zmago pa ste zagotovo vi, javnost!

Pred dvema letoma se je s pričetkom rušenja EU naravovarstvenih direktiv zdelo, da je bitka izgubljena, vendar se je v bran postavilo več kot pol milijona prebivalcev EU, ki so glasno izrazili podporo ohranitvi direktiv. Prav slednje je tisto, kar je napravilo spremembo! Rezultat ni bila le zmaga za naravo, temveč tudi za demokracijo ter celotno prihodnost Evrope.

Več o uspehu si lahko preberete v članku na spletni strani BirdLife International.

Ogroženi zaklad Ulcinja

Predstavljamo vam najnovejši dokumentarni film, ki govori zgodbo enega najpomembnejših območji za ptice na celotnem Balkanu – območja Ulcinjskih solin in delte reke Bojane.

Dokumentarni film ‘Ogroženi zaklad Ulcinja’ je “paradna ptica” komunikacijskega projekta ‘Promotion of biodiversity conservation actions through motion – Ulcinj Salinas‘, realiziranega s strani Kawka Production pod okriljem Critical Ecosystem Partnership Fundation in BirdLife International.

2016_7_10_UlcinjTreasure_Flyer_SLO_FINAL

V procesu snemanja je sodelovalo tudi društvo DOPPS, saj smo v avgustu 2015 s pomočjo brezpilotne naprave (dron) zabeležil prve osupljive posnetke čudovitega, morda biodiverzitetno najbolj pestrega območja na JZ Balkanu – delte reke Bojane!

Vabljeni k ogledu!

Rešimo afriške jastrebe

Večina jastrebov po celotni Afriki je na robu izumrtja. Glede na ključno vlogo, katero igrajo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni je pomembno, da naredimo vse kar je v naši moči za rešitev teh neopevanih junakov.

Napačna predstava

Na kaj pomislite, kadar si predstavljate jastrebe?

Jastrebi niso bili v očeh javnosti nikdar dobro zapisani. Ljudje iz različnih kultur so jih povezovali s smrtjo, razpadom in gnilobo. Po vrhu vsega bi nekatere jastrebe težko opisali za najlepše. Jastrebi so danes odpadniki, za katere nam manjka sočutja, katerega občutimo ob težavah pande, orla ali leva.

Redek, ogrožen in nepoznan junak

Ljubkovalno rečeno so med ljubitelji narave po vsem svetu jastrebi poznani kot »Komunalna ekipa narave«. Jastrebi očistijo pokrajino kot nobena druga vrsta.

2015_12_11_brkati_ser_birdlife

Brkati ser je vrsta jastreba, katera se ob beloglavem jastrebom občasno pojavlja tudi v Sloveniji. foto: BirdLife International

V resnici so jastrebi zelo higienični, ljubeči starši in dokaj sramežljivi. Če jih ujamemo v pravi svetlobi, bi za nekatere izmed teh veličastnih jadralcev lahko celo rekli, da so čudoviti.

Kot biološka reciklažna ekipa, igrajo jastrebi pomembno vlogo pri odstranjevanju trupel in s tem preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni kot so antraks, steklina, tuberkuloza in botulizem. So bistveni za naše zdravje!

Razmislite: Kako bi izgledala (in vonjala) vaša soseska, če bi izginila komunalna služba?

Kruta realnost

Jastrebi izginjajo z zaskrbljujočo hitrostjo! Človeštvo je namerno in nenamerno ubilo več tisoče jastrebov v Afriki, Aziji in drugod. So preganjani in zastrupljeni, njihov življenjski prostor pa je vse manjši.

2015_12_11_jastrebi_header_birdlife

Dejstva:

 • v zadnjih 30 letih je število jastrebov v zahodni Afriki zunaj naravnih rezervatov upadlo za 95%,
 • v istem časovnem obdobju je izginilo več kot polovica populacije jastrebov v narodnem parku Masai Mara v Keniji,
 • danes 75% jastrebom starega sveta grozi izumrtje,
 • kapičasti jastreb Necrosyrtes monachus je od 90-ih let doživel 62% upad po vsej Afriki, ponekod je bil upad drastično večji,
 • v Južni Afriki prebiva le še 100 brkatih serov, katerih pa je bilo pred približno 20-30 leti več kot 200,
 • skupaj predstavljata zastrupljanje in prodaja za tradicionalno medicino 90% primerov smrti jastrebov v Afriki.

Kako lahko pomagate?

Skupaj lahko obnovimo vlogo in mesto »Komunalne ekipe narave«, ki je ključna za popolno delovanje našega ekosistema. In morda bodo ljudje s poznavanjem njihovih zaslug nanje v prihodnje gledali pozitivno.

Trud organizacije BirdLife za rešitev jastrebov v Afriki lahko podprete z donacijo, nakupom nagrad, prostovoljstvom za Uradno BirdLife vlogo in z deljenjem tega sporočila med svoje prijatelje, znance in sorodnike.

Več informacij o kampaniji najdete na spletni strani organizacije BirdLife ali TUKAJ.

Evropo preletelo več kot 4 milijone ptic

Pretekli vikend se je več kot 24.000 ljudi udeležilo več kot 1.000 dogodkov v 41 evropskih državah. Vsi ti ljudje so opazovali neverjetno selitev 4,3 milijona ptic na poti proti prezimovališčem na jugu. Nacionalni partnerji zveze BirdLife International so z lokalnimi dogodki povabi ljudi k opazovanju tega fenomenalnega pojava. V borbi za preživetje potrebujejo ptice selivke dobre pogoje na gnezdiščih na severu, varna postajališča na poti in dobre pogoje na prezimovališčih. Selitev ptic smo v okviru Evropskega dneva opazovanja ptic opazovali tudi po Sloveniji.

2015_9_22_EuroBirdwatch2015

Cilj Evropskega dneva opazovanja ptic je povezati ljudi s pticami, jim pokazati neverjetno razsežnost ptičjih selitev in pomen varovanja ptic. V današnjih časih je izrednega pomena, da vam predstavimo nevarnosti, katere srečujejo naše ptice selivke.

Nedavno objavljena študija zveze BirdLife International je pokazala, da je letno na območju Mediterana ubitih 25 milijonov ptic selivk. Mnoge partnerske organizacije so si kot prioriteto zadale ustavitev nepotrebnega ubijanja ptic. Mnoge organizacije so tako EuroBirdwatch izkoristile za promocijo varovanja selitvenih poti in naravovarstvenih akcij, ki so potrebne za pomoč ogroženim vrstam ptic selivk.

Številne organizacije po Evropi so tako organizirale izlete na zavarovanja območja, pripravila štetja selitve ptic ali stojnice, kjer so ljudi ozaveščale o tem fenomenalnem pojavu. S tem so ljudi spodbudile, da gredo v naravo, opazujejo, raziskujejo in uživajo ob pogledu na ptice. Število opazovanih ptic in ljudi, ki sodelujejo pri dogodkih nedvoumno kaže, da je selitev ptic izjemen fenomen!

Rezultati letošnjega EuroBirdwatch 2015

Najpogosteje opazovane vrste:
1. škorec
2. ščinkavec
3. liska

Število sodelujočih ljudi: 25.115
Število preštetih osebkov ptic: 4.279.501
Število dogodkov: 1.046

Več informacij in podrobnosti o letošnjem Evropskem dnevu opazovanja ptic najdete na spletni strani EuroBirdwatch.

Evropski dan ptic smo obeležili tudi v Sloveniji

V Sloveniji smo za vas pripravili 7 dogodkov po vsej državi, katerih se je udeležilo 165 ljudi. Skupaj smo tako opazili nekoliko več kot 2.000 ptic, izmed katerih so bile najpogostejše škorec, mlakarica in liska. Na Gajševskem jezeru smo opazovali ribjega orla, na Medvedcih sive gosi in za mnoge prvega velikega srakoperja letos, v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok pa več sto glave jate škorcev, ki so poplesavale na trstičjem.

2015_10_4_gajsevsko_ebw15_mojcapodletnik

Opazovanje ptic na Gajševskem jezeru.
foto: Mojca Podletnik

Evropski dan opazovanja ptic 2015

Milijoni ptic selivk bodo v teh tednih zapustili Evropo in se podali na pot proti prezimovališčem v Afriki. Skupaj z BirdLife International vas vabimo, da izkoristite priložnost in med 3. in 4. oktobrom 2015 odkrijete fascinanten svet ptičjih selitev.

Letos vas skupaj s 37 evropskimi partnerji zveze BirdLife International vabimo, da z nami opazujete ptice in prisluhnete dejstvom o selitvah ptic in nevarnostim, katere te srečujejo na svoji poti. Pripravili bomo informacijske točke in izlete, kjer boste lahko izvedeli več o selitvah ptic, njihovih poteh, z nekaj sreče pa boste katero izmed ptic lahko tudi opazovali. V Evropi skupaj za vas pripravljamo več sto dogodkov.

Nedavno objavljena študija zveze BirdLife International je pokazala, da je letno na območju Mediterana ubitih 25 milijonov ptic selivk. Mnoge partnerske organizacije so si kot prioriteto zadale ustavitev nepotrebnega ubijanja ptic. Cilj letošnjega Evropskega dneva opazovanje ptic je tako osveščanje javnosti o čudežih selitve ptic in njihovih potrebah na gnezdiščih, med selitvijo kot tudi na prezimovališčih.

Evropski dan opazovanja ptic je letni dogodek, ki ga sestavlja na stotine aktivnosti, ki jih organizirajo nacionalni partnerji zveze BirdLife International. V preteklem letu je na dogodku sodelovalo 38 organizacij, katere so skupaj organizirale 1,184 dogodkov z več kot 33.000 udeleženci. Kar je še posebej navdušujoče je podatek, da smo skupaj prešteli 7,5 milijonov ptic, kar je najvišje število v zgodovini dogodka!

Letošnji dogodek koordinira nizozemski partner Vogelbescherming Nederland, ki bo kasneje tudi sprejel in analiziral letošnje podatke.

Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije smo letos za vas pripravili dogodke na vseh koncih države. Vabimo vas, da se katerega izmed njih udeležite in skupaj z nami opazujete eden najbolj fascinantnih naravnih pojavov – selitev ptic!

2015_9_22_EuroBirdwatch2015

Dogodki v okviru Evropskega dneva opazovanja ptic 2015

3. oktober (sobota):

 • Informativna stojnica v Ljubljani (tržnica Center) – med 9. in 12. uro
 • Informativna stojnica pri vhodu v Naravni rezervat Škocjanski zatok – med 10. in 13. uro (Dogodek sofinancira Mestna občina Koper.)
 • Izlet in obročkanje ptic v Kočevskem rogu – več informacij pri koordinatorju izleta, Gregorju Bernardu: gregor.bernard@siol.net, 041 830 463

4. oktober (nedelja):

 • Spoznavanje ptic ob Koseškem bajerju – opazovalna točka med 10. in 13. uro, ob 10. in ob 12. uri bo po učni poti okoli bajerja organizirano enourno vodenje
 • Spoznavanje ptic v parku Tivoli – opazovalna točka ob Tivolskem ribniku med 9. in 12. uro, ob 9. uri izlet (zbor na parkirišču pred kopališčem v Tivoliju)
 • Ptice okoli nas (Mariborski mestni park) – zbor ob 9. uri pred mestnim akvarijem Maribor
 • Zadrževalnik Medvedce – zbor ob 8:30 pred Železniško postajo Pragersko
 • Izlet ob Gajševskem jezeru – zbor ob 8. uri na parkirišču v Grabah

Več informacij o aktivnostih najdete v napovedniku.

Sporočilo za javnost  PDF