Hodoško jezero z okolico – Krajinski park Goričko

Opis območja
V dolini Dolenskega potoka in okolici se lahko seznanimo s tipično kulturno krajino Goričkega. Hodoško jezero (imenovano tudi Dolensko jezero) je nastalo z zajezitvijo Dolenskega potoka. Veliko je 5,2 hektarja in globoko do tri metre. Tod lahko še opazujemo mokrotne travnike, čeprav je večina že preoranih v njive. Na severni, plitvejši, strani se jezero zarašča z vodnim rastlinjem in tako ustvarja primerne pogoje za nekatere ogrožene vrste. Na vzhodni strani ga obdajajo toploljubni borovi, na zahodni pa nekoliko bolj vlažni bukovi gozdovi. Proti severu se začne teren dvigovati in prispemo v gričevnat svet z visokodebelnimi sadovnjaki, ki rastejo v vaseh Dolenci in Budinci.

Dostop in opis poti
Z vlaka izstopimo na postaji Hodoš in se odpravimo čez vas proti severu. Jezero je od postaje oddaljeno 2,5 kilometra in se nahaja na koncu vasi na levi strani ceste, do njega pa nas iz vasi vodijo tudi usmerjevalne table. Okoli jezera je urejena učna pot s pojasnjevalnimi tablami in opazovalnico. Po ogledu jezera nadaljujemo pot po cesti naprej in po dobrih treh kilometrih prispemo do vasi Dolenci, kjer nas čakajo prvi klanci naprej do Budincev. Obe vasi mejita na Madžarsko. Do jezera se lahko od postaje pripeljete tudi s kolesom. Za izlet boste v primeru raziskovanja okolice gotovo potrebovali ves dan.

Ptice
Od redkih vrst na jezeru gnezdijo čapljica, mokož in rakar. Kot prehranjevališče pa je pomembno za črno štorkljo, veliko belo in sivo čapljo. V dolini potoka so izjemne gostote rjavega srakoperja in rumenega strnada, iz gozda pa lahko slišimo črno žolno, pivko pa tudi duplarja. V Dolencih in Budincih bomo slišali zeleno žolno, vijeglavko, smrdokavro, hribskega škrjanca, medtem ko ponoči odmeva od klicev velikega skovika. Zelo pogosta je tudi lesna sova. Iz nekaterih gozdičkov lahko z nekaj sreče slišimo kavke, ki so naselile dupla črne žolne.

Druge rastline in živali
Hodoško jezero je osrednji habitat za vidro na Goričkem, katere glavnina populacije se nahaja na Madžarskem. Na obronkih gozda ob dolini raste dišeči volčin, katerega posebnost je, da uspeva na silikatni podlagi. Rastline imajo (pol)grmičasto razrast, zato ga nekateri botaniki uvrščajo v podvrsto grmičasti dišeči volčin. Na nekaterih južnih pobočjih gričev še najdemo ekstenzivna suha travišča.

Zanimive povezave
Krajinski park Goričko