Ormoško jezero in lagune

Opis območja
Ormoško jezero je eno izmed večjih slovenskih akumulacijskih jezer, ki je nastalo zaradi zajezitve Drave s hidroelektrarno Varaždin. Njegova velikost je približno 150 hektarjev, preko jezera pa poteka meja med Slovenijo in Hrvaško. Ormoške lagune so nastale kot odlagalni bazeni za odpadne vode bivše tovarne sladkorja v Ormožu. Zaradi velike količine hranilnih snovi in posledično obilice hrane so bazeni postali stalna točka tako za gnezdenje, kot za selitev mnogih ogroženih vrst ptic.

Dostop
Iz osrednje in zahodne Slovenije do Ormoškega jezera najlažje pridemo z vlakom, saj izstopimo na postaji v Ormožu, ki je v neposredni bližini jezera. Prav tako nas do jezera in lagun pripelje medkrajevni avtobus, katerega postaja je v Ormožu.

Opis poti
Od železniške postaje se odpravimo proti Dravi, po cesti v smeri toka reke. Po približno 10 minutah hoje se na desni začne nasip, od koder se nam odpre pogled na jezero. Na več mestih lahko nasip po brvi zapustimo in sledimo makadamski cesti, ki zavije na levo v Ormoške lagune. V lagunah bodimo posebno previdni, da ne vznemirjamo ptic in nikakor ne hodimo po nasipih med bazeni! Opazovanje ptic na jezeru in v lagunah lahko traja ves dan.

Ptice
Ormoško jezero in lagune sta za ptice zelo pomembni vodni površini. Na jezeru lahko pozimi opazujemo njivske, beločele in sive gosi ter srečamo večino rac, ki se pojavljajo v Sloveniji, vključno s pri nas redkejšimi vrstami. Pogoste so velike jate lisk, na katere preži belorepec. Pozimi se redno pojavljajo zvonci in mali žagarji. Trstičje na začetku jezera je poleti gnezdišče za več vrst trstnic in čapljico. Pogoste so številne vrste galebov, med katerimi pa občasno najdemo tudi nekatere redkejše vrste.
V Ormoških lagunah lahko spomladi, poleti in jeseni opazujemo pobrežnike, kot so rdečenogi, črni, močvirski, pikasti, zelenonogi in celo jezerski martinec, črnorepi kljunač in komatni deževnik. Tukaj gnezdijo polojniki, v selitvenem času pa lahko opazujemo še različne vrste prodnikov. V enem izmed vodnih bazenov gnezdijo navadne čigre in rečni galebi. V lagunah gnezdi tudi kostanjevka, vrsta globalne varstvene pozornosti. Iz trstičja v poletnih mesecih pogosto slišimo mokoža, z nekaj sreče pa lahko tudi malo ali grahasto tukalico. V času selitve se pojavljajo različne race plovke (rod Anas). V topli polovici leta lahko opazujemo rjavega lunja, ki tukaj tudi gnezdi, pozimi pa nad trstičjem pogosto jadra peplasti lunj.

Druge rastline in živali
V lagunah lahko ob večerih pri lovu opazujemo hermelina in malo podlasico, na številnih okoliških poljih pa srne in poljske zajce.

Zanimive povezave
Naravni rezervat Ormoške lagune
Projekt LIVEDRAVA