Zbiljsko jezero

Opis območja
Jezero je nastalo z zajezitvijo Save v začetku petdesetih let in zavzema 47 hektarjev površine. Na desnem bregu leži vas Zbilje s čolnarno, na levem pa hrib Brezovec in manjše naselje počitniških hišic. Obala je strma in v pretežni meri porasla z mešanim gozdom. V jezeru so se z leti nakopičile ogromne količine rečnih naplavin, ki ob zelo nizkem vodostaju postanejo vidne kot otoki mulja.

Dostop in opis poti
Z mestnim avtobusom (LPP): Z avtobusom ljubljanskega potniškega prometa št. 25 se peljite do postaje »Ob igrišču« v Medvodah. Nato nadaljujte pot peš vzdolž glavne ceste v smeri proti Zbiljam. Po slabem kilometru lahko pri gostišču zavijete desno proti Savi, če si želite ogledati območje v bližini jezu. Rt, ki je za opazovanje tega območja najprimernejši, najdete tako, da sledite kovinski žici, ki je napeta čez strugo Save, vpeta je namreč ravno na rtu. Pot proti čolnarni v Zbiljah, ki je najprimernejši kraj za opazovanje osrednjega dela jezera, lahko nadaljujete skozi gozd ali vzdolž glavne ceste. V obeh primerih pri trgovini Mercator zavijete desno v kraj Zbilje in nadaljujete pot do gasilskega doma. Tam zopet zavijete desno proti jezeru.

Z medkrajevnim avtobusom: Na izlet se lahko podate tudi z avtobusi, ki vozijo v okolici Ljubljane ali v Kranj. V tem primeru izstopite na postajah »Zbilje jezero« ali »Zbilje križišče«. Od postaje nadaljujte pot po vasi Zbilje do jezera.

Z vlakom: Izstopite na železniški postaji Medvode in na križišču z glavno cesto zavijte na levo, kjer vas bo pot vodila do avtobusne postaje »Ob igrišču«.

Izlet traja dve do tri ure.

Ptice
Zbiljsko jezero je verjetno najboljše območje za opazovanje prezimujočih vodnih ptic v okolici Ljubljane in v osrednji Sloveniji nasploh. Mogoče je opazovati vse pogostejše vrste ponirkov, sive čaplje in race (na primer konopnica, čopasta črnica in sivka), v manjši meri pa tudi galebov, od katerih se na jezeru redno zadržujeta rumenonogi in rečni galeb. Vsako leto se med pogostejšimi vrstami znajde tudi kakšna redkejša, kot je beloliska. Dreves, ki obdajajo jezero, nikakor ne kaže zanemariti, saj se v njih pogosto zadržujejo jate drozgov, ščinkavcev, pa tudi detli. V iglastem gozdu v bližini rta so pogoste čopaste sinice in rumenoglavi kraljički.

Druge rastline in živali
Jezero je zelo bogato z ribami. Najpogostejše vrste so šarenka, klen, ščuka, rdečeoka in podust. Velik problem Zbiljskega jezera je razrast vodnih rastlin – predvsem vodne kuge ali račje zeli.

Zanimive povezave
Občina Medvode
Turistična zveza Medvode