Uredništvo

Glavna in odgovorna urednica

Desna Petrina roka je osemčlanski uredniški odbor, s katerim se sestane enkrat letno. Vsak od članov uredniškega odbora ima poleg svetovalne vloge pri reviji tudi svojo posebno odgovornost.

Uredniški odbor

Nekdanji uredniki in člani odbora

dr. Andreja Ramšak – glavna in odgovorna urednica številk 01’00 (letnik 6, številka 1) – 01’03 (letnik 9, številka 1)
Damijan Denac – glavni in odgovorni urednik številk 02’03 (letnik 9,številka 2) – 04’04 (letnik 10, številka 4)
Urša Koce – glavna in odgovorna urednica številk 01’05 (letnik 11, številka 1) – 04’07 (letnik 13, številka 4)
Barbara Vidmar – glavna in odgovorna urednica številk 01’10 (letnik 16,številka 1) – 04’10 (letnik 16, številka 4)

Marjana Ahačič, Damijan Denac, Marijan Govedič, Leon Kebe, Urša Koce, dr. Andreja Ramšak, Borut Rubinić, Tanja Šumrada, dr. Davorin Tome, Eva Vukelič – nekdanji člani uredniškega odbora