Penice

Sloveniji živi osem vrst penic in vse razen žametne so izrazite selivke, ki prezimujejo v različnih predelih Afrike. Večina samcev je svatovsko obarvanih, le pri vrtni penici in mlinarčku se samec in samica ne ločita med seboj. Čeprav penice živijo tako rekoč povsod, jih je najlaže opazovati v poletnem in jesenskem času, ko se prehranjujejo na plodovih bezga, krhlike in fige.