Mladički iz (brez) gnezda

Pomlad se počasi poslavlja in prihaja poletje, čeprav je vreme še precej »aprilsko«. Za številne ptice je to hkrati čas, ko prvi mladiči zapustijo varno zavetje gnezda in se podajo v širni svet. Zmeraj pa ne gre vse po načrtih in mnogi mladički se znajdejo v težavah. Včasih jim lahko pomagamo, največkrat pa je najbolje, da jih prepustimo skrbnim staršem.

Starši ptic so zelo skrbni in skrbijo tudi za higijenske razmere zaroda. Na fotografiji je gnezdo sivega muharja.
Foto: Tilen Basle

Manjše ptice pevke, kot na primer velika sinica, domači vrabec, kos ali škorec spletejo gnezdo, kamor samica znese večje število jajc. Po približno dveh tednih valjenja se iz njih izvalijo mladički, za katere starša skrbita približno tri tedne. Velikokrat se zgodi, da gnezdo za številčen zarod postane premajhno in mladički poskačejo iz gnezda kak dan ali dva prej. Če jih najdemo smo zmerom postavljeni pred dilemo, jim pomagat ali ne?

V večini primerom, ki jih zabeležimo je odgovor NE. Starši mladičev so blizu in bodo zanje skrbeli tudi zunaj gnezda. Vendar kako prepoznamo znake, ko mladiči potrebujejo našo pomoč?

Mladičkom pomagamo takrat, ko so vidno poškodovani ali kadar sumimo, da so jih starši zapustili. To lahko z veliko zagotovostjo sklepamo, kadar jih več kot uro ne obiščejo. Če so mladički izpostavljeni kakšni nevarnosti (mačka, pes, promet), vendar so starši blizu, jih lahko umaknemo v zavetje grma ali drevesa ali pa jih vrnemo v gnezdo, če tega najdemo in je dostopno (hkrati pazimo na lastno varnost).

Če najdemo poškodovano ali zapuščeno ptico se obrnemo na za to pooblaščeno ustanovo. V Sloveniji je to Zatočišče za živali prosto živečih vrst, Glavni trg 7, 2366 Muta (02 876 12 85 ali 041 518 939).

Ptic dolgoročno ne hranite in jih ne oskrbujte.

Mladiči iz (brez) gnezda – sporočilo za javnost (pdf)

Kriminala nad pticami bistveno več kot smo mislili

Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije smo izdali poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji za časovno obdobje med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 2018.

Doslej smo verjeli, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice selivke varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh če se primerjamo s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami vsesplošno razširjen. A pričujoče poročilo kaže, da je kriminala nad pticami bistveno več, kot smo verjeli doslej.

Na osnovi trenutnega poznavanja problematike, ki pa je še vedno nepopolno, ocenjujemo, da je v Sloveniji letno nezakonito ulovljenih ali ubitih 11.000–50.000 ptic.

V obdobju od leta 2000 do 2018 smo zabeležili 262 primerov nezakonitega ravnanja. Največ je bilo primerov nezakonitega zadrževanja in trgovine s pticami. Na udaru so predvsem ptice pevke, ki se jih lovi in zadržuje v kletkah. Kaže, da je lov ptic pevk v Sloveniji zelo razširjen predvsem v zahodnem in osrednjem delu države. Velik je odstotek primerov nezakonitega lova na ptice s strelnim orožjem, kjer so žrtve predvsem ribojede vrste ptic ter ujede in sove.

Zabeležili smo tudi 39 primerov lovljenja ptic s pastmi, na mreže in limanice. Tukaj so glavne žrtve manjše ptice pevke ter ujede. Ravno na slednje je precej razširjen lov s pastmi. Čeprav poteka v manjšem obsegu, je glede na prizadete vrste izjemno problematičen.

Iskreno upamo, da bomo s tem poročilom osvetlili in približali problematiko nezakonitega lova, ubijanja in zadrževanja ptic v Sloveniji širši javnosti ter tudi državnim institucijam, ki bi naj bile prva bojna linija v boju proti kriminalu nad pticami.

Sporočilo za javnost

Poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji za obdobje 2000 – 2018

STRNJENO ZNANJE O VSEH SLOVENSKIH GNEZDILKAH

Letošnje leto je nedvomno zaznamoval izid Atlasa ptic Slovenije, v katerem so podrobno predstavljene vse slovenske gnezdilke.

Glavni urednik Atlasa ptic Slovenije Tomaž Mihelič (v sredini) skupaj z direktorjem DOPPS Damijanom Denacom (na desni) in predsednikom DOPPS Rudijem Tekavčičem (na levi). (Foto: Alen Ploj)

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je 6. maja ob svoji 40-letnici obstoja (ustanovljeno 1979) izdalo temeljno nacionalno strokovno ornitološko delo – Atlas ptic Slovenije.

Terenski del priprave atlasa je trajal 15 let. V letih 2002-2017 so slovenski ornitologi sistematično popisali območje celotne države, pri čemer so zbrali čez 350.000 podatkov opazovanj ptic. Pri popisih je sodelovalo 632 prostovoljcev.

Podatke smo obdelali z najsodobnejšimi analitičnimi metodami in za vsako gnezdilko izdelali karto razširjenosti, za pogoste pa tudi karto gostot. Prikazani so tudi višinski grafi in karta razlik razširjenosti. Za vsako vrsto smo pripravili izčrpno besedilo, ki pojasnjuje pomen podatkov in obravnava razširjenost, življenjski prostor, ogroženost in ekologijo vrste pri nas.

Pri pisanju besedil je sodelovalo 44 strokovnjakov, vsa besedila so strokovno recenzirana. V atlasu je obdelanih 239 vrst ptic, od tega jih 228 v Sloveniji gnezdi.

Atlas ptic Slovenije je monografija na 604 straneh. Krasi jo 280 odličnih fotografij, ki jih je prispevalo 53 fotografov. Atlas je izkaz, da je slovenska ornitologija na nivoju najnaprednejših držav. Hkrati je izkaz izjemne predanosti članov društva ter sodelavcev na področju raziskovanja in varstva ptic in narave.

DOPPS_Sporočilo za javnost ob izidu knjige Atlas gnezdilk Slovenije, 9.5.2019

Utrinek iz predstavitvene slovesnosti predstavitve novega Atlasa ptic Slovenije. (Foto: Alen Ploj)

Pogini zelencev

V zadnjem tednu dobivamo vse več klicev o najdenih poginulih zelencih. Zelo verjetno je, da so poginule ptice okužene z zajedavcem Tricomonas gallinae. Več podobnih primerov smo imeli tudi v lanskem letu.

Zelenec (Carduelis chloris), foto: Ruj Mihelič

Vsem ljudem, ki imajo krmilnice ali napajalnike z vodo priporočamo in svetujemo, da redno, večkrat dnevno v napajalnikih menjate vodo, krmljenje ptic pa počasi opustite. Zajedavec Tricomonas gallinae za preživetje potrebuje vlažno okolje, zato so napajišča zelo pogosto mesto okužbe ptic.
Ker se bolezen med pticami zelo hitro širi, vas prosimo, da ob opaženem poginu zelencev ali drugih ptic to sporočite na ornitofon 041 712 796 ali stopite v stik z Nacionalnim veterinarskim inštitutom (01 477 92 51).

Zelena luč tožilstva za tihotapce pobitih ptic

Slovensko tožilstvo je s sklepom tihotapcem ptic pevk in podobnim kriminalcem sporočilo, da lahko svoje nečedne posle brez strahu opravljajo še naprej.

V 15 škatlah je bilo 1349 osebkov zavarovanih vrst ptic, ki so bile ustreljene oz. ulovljene v Romuniji ter tihotapljene čez Slovenijo. Foto: Tjaša Zagoršek

V začetku oktobra 2018 je mobilni carinski oddelek Ljubljana na postajališču Lukovica ustavil voznika avtobusa s prikolico, pri katerem so med prtljago odkrili 15 škatel s skupaj 1349 mrtvimi pticami zavarovanih vrst. Ptice so bile ulovljene oz. ustreljene v Romuniji, voznik pa jih je želel nezakonito prepeljati v Italijo. O zasegu so poročali številni mediji in priznavali uspeh slovenskih organov.

Ker smo na DOPPS-u želeli izvedeti za sodni epilog primera, smo kot informacijo javnega značaja od Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani pridobili sklep z obrazložitvijo brez osebnih podatkov osumljencev.

Zgroženi smo ugotovili, da je okrožni državni tožilec kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami po KZ zoper tri osumljene državljane Romunije zavrgel. Po njegovem mnenju ni bil podan utemeljen sum, da bi storili naznanjeno kaznivo dejanje.

Okrožni državni tožilec je dalje v obrazložitvi sklepa navedel, da je kazensko ovadbo zavrnil, ker ni bilo s potrebno zanesljivostjo izkazano, da bi osumljenci vedeli kaj prevažajo, ter da bi se zavedali protipravnosti svojega ravnanja.

V 15 škatlah je bilo 1349 osebkov zavarovanih vrst ptic, ki so bile ustreljene oz. ulovljene v Romuniji ter tihotapljene čez Slovenijo. Foto: Tjaša Zagoršek

Glede na količino tihotapljenega blaga je skrajno neverjetno, da osumljenci odgovorni za prevoz niso vedeli ničesar o ilegalni pošiljki in jim ni bilo jasno ne od koga so jo prevzeli ne komu v Italiji je bila namenjena. In ker niso vedeli ničesar, ni bil izkazana protipravnost njihovega ravnanja. Vprašamo se lahko samo ali bi tožilec prišel do enakega sklepa tudi v primeru prevoza drog ali orožja? Kakšno je tudi sporočilo takšnega sklepa za organe, ki na terenu iščejo nezakonite pošiljke? Da je njihovo delo zaman in je tako vseeno če tihotapce odkrijejo ali ne, saj se jim nič ne zgodi in ko jih bodo dobili naslednjič, se jim bodo ti lahko veselo smejali v brk?

Tihotapljenje ptic pevk je v Evropi resen naravovarstveni problem. Gre za izjemno dobro organizirano obliko kriminala predvsem na območju jugovzhodne in srednje Evrope. Slovenija je, poleg Hrvaške in Madžarske, ena izmed glavnih tranzitnih držav, prek katere kriminalci vsako leto na italijanski črni trg pretihotapijo več deset tisoč ptic in pri tem bogato zaslužijo.

Slovensko tožilstvo je s takšnim sklepom tihotapcem ptic pevk in podobnim kriminalcem sporočilo, da lahko svoje nečedne posle brez strahu opravljajo še naprej. Čez Slovenijo je nezakonit transport nezakonito pobitih ptic skrajno preprost in netvegan, saj je edino kar mora tihotapec reči organu pregona, če ga že dobijo, da se protipravnosti svojih dejanj ne zaveda pa je. Črni trg z živalmi in njihovimi deli je v svetovnem merilu po obsegu takoj za trgovino z ljudmi, drogami in orožjem. Pri nas se očitno tega nekateri ne zavedajo in ga z lahkotnostjo odločitev podpirajo.

Sporočilo za javnost (PDF)

Za dodatne informacije pokličite:
– Tjaša Zagoršek, DOPPS, 041 955 988

Uspešno prvo leto projekta PoLJUBA

Projekt PoLJUBA, ki se osredotoča predvsem na neposredne ukrepe za izboljšanje stanja naravnega okolja in revitalizacijo kulturne krajine na 133 hektarih površine Ljubljanskega barja, je v svojem prvem letu uspešno dosegel zastavljene cilje, v določenih pogledih pa jih celo presegel. Odkupi zemljišč potekajo v skladu z načrti, izvedene pa so bile tudi številne raziskave vezane na ogrožene vrste, vključene v projekt, ki so podale nadaljnje usmeritve za ciljno usmerjanje projektnih aktivnosti.

Več o prvem letu projekta PoLJUBA lahko preberete v poročilu.

Uspešno prvo leto projekta PoLJUBA

Koprski policisti so obravnavali posameznika, ki je več let nezakonito lovil in zadrževal zavarovane vrste ptic

Po prijavi DOPPS so policisti v petek v vasi v zaledju Kopra obravnavali posameznika, ki je vrsto let nezakonito lovil in zadrževal zavarovane ptice. V času preiskave je imel krivolovec nastavljeno past živolovko in limanice za lov ptic pevk.

Past živolovka, ki je za vabo v kletki spodaj imela nastavljeno drugo ptico, t.i. živo vabo. Foto: Tjaša Zagoršek


V koordinirani akciji so v petek 22. februarja koprski policisti izvedli preiskavo pri osumljencu. Zasegli so mu past živolovko za lov ptic, ki je bila v času akcije nastavljena, za vabo pa je bila v kletki spodaj nastavljena druga ptica, t.i. živa vaba. Osumljencu so zasegli še limanice, s katerimi je lovil ptice, ter 20 osebkov ptic petih različnih zavarovanih vrst ptic, ki jih je nezakonito zadrževal v ujetništvu.

Policija je sporočila, da osumljenca obravnava zaradi kaznivega dejanja po 344. členu Kazenskega zakonika, ter da preiskava še poteka.

Na DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) smo že leta 2017 prejeli obvestilo zaskrbljenih občanov, da naj bi ta krivolovec že vrsto let nezakonito lovil ptice pevke. Občani so nas obvestili, da naj bi k osumljencu pogosto prihajali ljudje z Italijanskimi registrskimi tablicami na avtomobilih, katerim naj bi ptiče prodajal. V decembru 2017 smo na Inšpektorat RS za okolje, območna enota Koper, podali pisno prijavo. Kljub izrecni zahtevi, da naj nas inšpekcija obvešča o sprejetih ukrepih ni bilo nikakršnega odziva.

V januarju 2019 so nas občani ponovno opozorili, da osumljenec še kar nadaljuje z nezakonitim lovom ptic. Zato smo tokrat prijavo posredovali na Generalno policijsko upravo Ljubljana. Za razliko od okoljske inšpekcije je policija ukrepala hitro in učinkovito.
Pri policijski akciji je sodeloval tudi zunanji sodelavec Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki je zasežene ptice identificiral in ustrezno obročkal.

Ker je osumljenec ptice lovil tudi na limanice, je bil en osebek vrste čižek zaradi poškodb peruti odpeljan v veterinarsko oskrbo v Ambulanto za ptice na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

Policisti so vse zasežene ptice in pasti foto dokumentirali. Foto: Tjaša Zagoršek

Osumljenec je v ujetništvu nezakonito zadrževal tudi divjega poljskega zajca, kar po 49. členu Zakona o divjadi in lovstvu ni dovoljeno. O tem je bil obveščen tudi pristojni lovski inšpektor.

Ob tem novem velikem primeru nezakonitega lova ptic spet ugotavljamo, da je razsežnost tovrstnih kaznivih dejanj v Sloveniji močno podcenjena. V poročilu jeseni 2018 smo ocenili, da se v Sloveniji letno nezakonito polovi od 2.500 do 16.000 osebkov ptic. A videti je, da bomo morali to oceno popraviti navzgor.

Največ nezakonitega lova na ptice pevke, z namenom preprodaje, smo do sedaj zabeležili v zahodnem delu Slovenije. Predvidevamo, da so takšna sporna ravnanja spodbujena s strani italijanskega črnega trga in ukinitvijo mejnih kontrol na meji z Italijo.

Ob tem vse ljubitelje narave in ptic prosimo, da nam ob zaznavi suma nezakonitega zadrževanja ptic informacije posredujete na dopps@dopps.si ali na telefon 041 955 988. S tem boste zelo povečali verjetnost, da bo primer obravnavan hitro in učinkovito.

Sporočilo za javnost (pdf)

Letos potrjen prvi primer bolezni trihomonoze pri zelencih

Potrdili smo prvi primer bolezni trihomonoze pri zelencih letos. Ljudem zaradi potrjene bolezni svetujemo še posebno previdnost pri hranjenju ptic.

Zelenec, Foto: Maks Sešlar

V začetku februarja smo na društveni ornitofon dobili klic zaskrbljene ljubiteljice ptic, ki je pri zelencih na svojem vrtu opazila zelo nenavadno obnašanje in nekaj poginulih ptic. En poginuli osebek smo odpeljali na Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce Veterinarske fakultete, kjer so ptico pregledali in ugotovili okužbo z zajedavcem T. gallinae.

Infekcija se lahko pojavi zaradi okužene hrane ali vode ali z neposrednim stikom med pticami. Prizadene lahko ptice vseh starosti. Večina najdenih poginulih ptic je bila najdena ravno ob krmilnicah ali napajalnikih z vodo.

Okužba z zajedavcem T. gallinae se je tako kot v lanskem letu tudi letos pojavila pri zelencih. Zato vsem ljudem, ki imajo krmilnice in napajalnike z vodo za ptice, priporočamo in svetujemo, da redno, večkrat dnevno v napajalnikih menjate vodo. Priporočamo tudi, da posodo ob menjavi vode zamenjate, prazno pa pustite, da se posuši ali jo razkužite z razkužilom, ki ga dobite pri veterinarju. Trichomonas gallinae za preživetje potrebuje vlažno okolje, zato so napajališča zelo pogosto mesto okužbe ptic.

Ker se bolezen med pticami lahko zelo hitro širi, priporočamo, da ob opaženem poginu zelencev ali drugih ptic napajalnike in krmilnike umaknete do naslednje sezone.

Če ste opazili številčnejše pogine zelencev ali drugih vrst ptic ter neobičajno obnašanje, prosimo, da nam to sporočite na ornitofon (041 712 796, dopps@dopps.si) ali stopite v stik z Nacionalnim veterinarskim inštitutom (01 477 92 40, interna št. 251).

Sporočilo za javnost

Pred krivolovci očitno niso varne niti najbolj ogrožene vrste

V ribogojnici ribiške družine Bled so kriminalisti zasegli past, ki je bila ciljno postavljena in namenjena lovu na ogroženo vidro.

Vidra (Lutra lutra), foto: Hrvoje Teo Oršanič

V petek 1. februarja je član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije med popisom vodnih ptic na območju vodotoka Jezernice naletel na šokanten prizor. V ribogojnici ribiške družine Bled je bila ciljno nastavljena past namenjena lovu na vidro. Takoj je obvestil kranjske kriminaliste, ki so zadevo dokumentirali, past zasegli in zadevo predali inšpektorju za lovstvo in ribištvo Igorju Simšiču.

Kot so povedali na Inštitutu Lutra: ”Vidra je redka in ogrožena živalska vrsta, ki je v Sloveniji zavarovana po Zakonu o ohranjanju narave in z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Kot domorodna vrsta je predmet okoljske odgovornosti, in enako velja za njen habitat. Ker pa je tudi mednarodno varovana vrsta, je ugodno stanje vrste in njenega življenjskega okolja potrebno ohranjati tudi na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb.

Dodali so še: ”Na Inštitutu Lutra v zadnjem času vse pogosteje prejemamo vprašanja lastnikov ribnikov, na kak način lahko uspešno zavarujejo svoje ribe pred vidro. Posredujemo ustna ali pisna navodila, ki so objavljena tudi na spletni strani www.arso.si in v publikaciji VIDRA V RIBNIKU, ki je na voljo na Inštitutu Lutra.

Past, ki je bila na objektu ribiške družine Bled nastavljena za lov na vidro (Foto: PU Kranj)

Na Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine – Lutra, so nam tudi potrdili, da ne gre za prvi primer ko nekateri lastniki ribnikov in ribogojnic poskušajo vidro ujeti s pastmi ali jo celo ustreliti. Gre za nesprejemljiva in nezakonita dejanja ki se očitno dogajajo tudi v Sloveniji.

Na DOPPS smo v preteklosti že evidentirali ubijanje ribojedih vrst ptic na različnih ribogojnicah po Sloveniji, in očitno se nezakonita praksa nadaljuje. Zaskrbljujoče je predvsem, ker je bila past nastavljena na objektu s katerim upravlja ribiška družina. Seveda se ob tem odpira vprašanje, kaj se na tem območju dogaja tudi z ribojedimi pticami, kot sta siva čaplja in vodomec.

Ob tej žalostni novici bi želeli sporočiti, da se primeri nezakonitega lova očitno dogajajo pogosteje kot smo predvidevali doslej. Ker je primere izredno težko odkrivati, naprošamo vse ljubitelje ptic in narave, da nam pri tem pomagajo in ob zaznavi suma nezakonitega ubijanja ptic informacijo posredujejo na dopps@dopps.si ali na telefon 041 955 988. Potrudili se bomo, da bo kar najučinkovitejše obravnavana s strani pristojnih služb.

Sporočilo za javnost (pdf)